Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Bình Thuận: Kiểm soát chặt nguồn tài nguyên khoáng sản

    UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Văn bản số 3123 về việc rà soát, kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép. Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận.