Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn (Thanh Hóa): Tiên phong trong xây dựng mô hình bệnh viện “xanh - sạch - đẹp”

    Ngay từ khi Quyết định số 3638 của Bộ Y tế về Kế hoạch triển khai Cơ sở Y tế Xanh - sạch - Đẹp được ban hành, Bệnh viện Đa Khoa huyện Nga Sơn đã phát động hưởng ứng , tổ chức các khoa ,phòng,cam kết, quyết tâm thực hiện cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp,thân thiện với môi trường. Chỉ sau gần một năm triển khai mô hình, bệnh viện đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ sở y tế.