Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nông thôn mới ở Điện Biên

31 Tháng Mười 2019 1:00:00 CH

Moitruong24h - Trong thời gian tới, Điện Biên sẽ tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng và xét công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh đã ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 vừa diễn ra.

Tỉnh Điện Biên có 116 xã tham gia xây dựng NTM với xuất phát điểm rất thấp, bình quân chỉ đạt 1,4 tiêu chí/xã (năm 2011). Thế nhưng, sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến hết ngày 30/6/2019, tỉnh Điện Biên đã công nhận 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 15 xã do Thủ tướng Chính phủ giao; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn mới ước đạt 18,5 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, toàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Tại Hội nghị, rất nhiều những cách làm hay, những giải pháp thực tế áp dụng đặc thù xây dựng NTM của từng địa phương đã được các đại biểu chia sẻ. Điển hình có thể kể đến huyện Điện Biên - địa phương đi đầu trong toàn tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm triển khai, toàn huyện đã có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiểm 52% số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh).

Nông thôn mới ở Điện Biên

Người dân cùng tham gia làm đường nông thôn mới tại huyện Điện Biên.

Theo Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Nguyễn Hữu Khởi, trong phong trào xây dựng NTM, huyện đã tích cực tuyên truyền từ thôn bản, hộ dân. Ban Chỉ đạo cấp huyện tiến hành quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao phù hợp với thế mạnh từng vùng, đồng thời chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu một số nông sản, thực phẩm chủ lực; tập trung phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị…

Hay như huyện Điện Biên Đông cũng đang trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay mặc dù chưa có xã nào đạt chuẩn NTM song Ðiện Biên Ðông là huyện dẫn đầu toàn tỉnh trong việc xóa xã dưới 5 tiêu chí NTM. Ðến thời điểm tháng 6/2018, toàn huyện vẫn còn 10 xã dưới 5 tiêu chí, nhưng đến hết năm 2018 chỉ còn 1 xã dưới 5 tiêu chí và đến nay không còn xã dưới 5 tiêu chí NTM.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Theo ông Mùa A Sơn, công tác chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM có lúc, có nơi còn biểu hiện hình thức; chưa có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo tại các xã đặc biệt khó khăn; một số xã sau khi đạt chuẩn có tư tưởng bằng lòng, thỏa mãn, không quyết liệt trong chỉ đạo nên đến nay chưa có xã nào đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu;…

Tỉnh Điện Biên phấn đấu đến hết năm 2020 có 35 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 1 – 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; số tiêu chí bình quân đạt 11,3 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đạt 18,9 triệu đồng/người/năm.

Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền và người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cho biết, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng và xét công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh đã ban hành; nâng cao số tiêu chí tại các xã ở các huyện khó khăn để giảm chênh lệch giữa các vùng; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; thực hiện xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, nâng cao về chất đối với thôn bản, xã sau khi đạt chuẩn nông thôn mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

DN/theo  ĐĐK

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân