Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nguồn vốn đầu tư cho nông thôn của Hà Nội giai đoạn 2021-2025 khoảng 92.680 tỷ đồng

07 Tháng Tư 2021 6:21:00 SA

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”, vốn dự kiến đầu tư cho nông thôn Hà Nội trong 5 năm tới là 92.680 tỷ đồng (tăng khoảng 15% so với giai đoạn trước). Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư là 83.700 tỷ đồng, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách là 8.980 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư theo phân cấp: Ngân sách thành phố hỗ trợ ngân sách huyện đầu tư xây dựng nông thôn mới ở các xã theo nguyên tắc: Tập trung hỗ trợ một phần vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu, các chương trình, dự án khuyến khích phát triển nông nghiệp; ưu tiên hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã dân tộc miền núi. Ngân sách cấp huyện đầu tư cho các công trình, dự án cấp huyện quản lý, hỗ trợ có mục tiêu cho các xã xây dựng hạ tầng nông thôn...

 

 

 

 

 

 

HNMO

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/995013/nguon-von-dau-tu-cho-nong-thon-cua-ha-noi-giai-doan-2021-2025-khoang-92680-ty-dong

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân