Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nghiên cứu, lập danh mục kêu gọi đầu tư vào thành phố phía Đông (thành phố Hồ Chí Minh)

05 Tháng Sáu 2020 6:28:00 SA

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, lập danh mục kêu gọi đầu tư vào thành phố phía Đông (thành phố Hồ Chí Minh).

Một phần Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố sẽ nằm ở quận 2 (Ảnh: Hoàng Triều).

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Trưởng ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố Hồ Chí Minh (thành phố phía Đông) vừa giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành và khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo về xây dựng khu đô thị này, đề xuất báo cáo trình UBND thành phố xem xét, thông qua.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, lập danh mục kêu gọi đầu tư vào thành phố phía Đông; bổ sung nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 3 quận (2, 9, Thủ Đức). UBND các quận cập nhật nội dung Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố vào các văn kiện của Đảng, chính quyền và các đề án của chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố có liên quan đang triển khai để thực hiện đồng bộ.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê/HNM

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/968827/nghien-cuu-lap-danh-muc-keu-goi-dau-tu-vao-thanh-pho-phia-dong-thanh-pho-ho-chi-minh

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân