Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nghệ An: Thúc đẩy cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp

06 Tháng Năm 2020 6:57:00 SA

So với kế hoạch, việc giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp ở Nghệ An còn chậm. Tỉnh cần có các giải pháp để thúc đẩy thực hiện chủ trương này.

Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An sẽ giao 265.771ha đất lâm nghiệp cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh này mới giao được trên 100 nghìn ha, việc triển khai này diễn ra tại một số huyện còn quá chậm chạp.

Một số huyện, thị ở Nghệ An tiến độ giao đất lâm nghiệp cho người dân bị chậm

Được biết, ngày 20/92018, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án 4213/QĐ.UBND, về việc phê duyệt đề án giao rừng, gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn, giai đoạn 2018 - 2021.

Theo đề án này, tỉnh Nghệ An sẽ giao 265.771 ha rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, tổng kinh phí dự kiến triển khai là trên 108 tỷ đồng.

Trong đó, giao rừng trên đất đã giao, cấp giấy chứng nhận QSDĐ là 108.234 ha, bao gồm 100.885 ha rừng tự nhiên và 7.349 ha rừng trồng; giao rừng đồng thời giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ lâm nghiệp (giao lần đầu) 157.537 ha, bao gồm 150.676 ha rừng tự nhiên và 6.861 ha rừng trồng.

Người dân bản Quang Định, xã Tam Đình (huyện Tương Dương) đang tìm hiểu về phương pháp trồng rừng

Riêng năm 2019, tỉnh Nghệ An có kế hoạch giao 109.609 ha rừng, trong đó phần lớn là diện tích rừng tự nhiên cho người dân bảo vệ quản lý. Địa bàn có diện tích rừng được giao lại theo kế hoạch lớn nhất là Tương Dương 32.106 ha; tiếp đó là các huyện Quế Phong 18.476 ha, Kỳ Sơn 14.072 ha, Quỳ Châu 12.800 ha, Con Cuông 10.000 ha, Quỳ Hợp 7.592 ha, Anh Sơn 3.496 ha, các huyện, thị còn lại diện tích từ 198 ha đến 2.797 ha.

Theo báo cáo kết quả thực hiện đề án giao đất, giao rừng năm 2019 thì toàn tỉnh Nghệ An đã làm thủ tục bàn giao trên thực địa được 106.589,68 ha/ 109.609 ha kế hoạch toàn tỉnh, đạt 97,2 % so với kế hoạch giao; nguồn kinh phí để triển khai thực hiện là gần 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số huyện như Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương, Thái Hòa, Hưng Nguyên chưa giao được diện tích nào.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Phòng quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, tiến độ bàn giao rừng trên cho người dân là chậm so với kế hoạch đề ra. Để khắc phục những vướng mắc liên quan đến quá trình giao đất lâm nghiệp, bố trí tái định cư trước đây cho người dân có nhiều bất cập, Chi cục đang rà soát hồ sơ. Mặt khác, do nguồn vốn khá khó khăn và định mức kinh tế kỹ thuật để thực hiện giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là khá thấp, lần lượt chỉ từ 307.611 đồng đến 442.056 đồng/ha nên cũng gây khó khăn cho chúng tôi và các đơn vị tư vấn.

Người dân chỉ muốn nhận đất rừng để tự chủ sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp

Quỹ đất có rừng tự nhiên và rừng trồng bằng nguồn vốn của Nhà nước để thực hiện đề án giao đất, giao rừng tại một số địa phương vùng Trung du, núi thấp hiện nay rất ít, bởi vì một số diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng thông nhựa trước đây, nay người dân đã tự ý chuyển đổi trồng rừng nguyên liệu bằng nguồn vốn tự có của hộ gia đình từ nhiều năm trước đây. Điển hình như tại TX Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, huyện Thanh Chương.

Ngoài ra, cán bộ Kiểm lâm tiếp tục tăng cường tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của người được nhận đất nhận rừng thì các chủ hộ gia đình chỉ mong muốn được nhận đất rừng để tự chủ sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp; không được tự ý phát đốt rừng tự nhiên, rừng trồng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Từ việc tuyên truyền này, hy vọng người dân sẽ cực tự giác nộp đơn để nhận rừng, đặc biệt là diện tích đất lâm nghiệp có rừng trước đây đã giao cho người dân và có giấy chứng nhận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đình Tiệp/Monre

http://www.monre.gov.vn/Pages/nghe-an-thuc-day-cap-gcnqsdd-lam-nghiep.aspx?cm=%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân