Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

09 Tháng Tám 2018 6:53:00 SA

Moitruong24h - Theo đánh giá, qua thực tiễn một năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bước đầu đạt được kết quả khả quan.

UBND một số tỉnh, TP đã bổ sung Sở Tư pháp làm thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu cấp tỉnh; tổ chức thông tin, tuyên truyền, tập huấn, biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về nhiệm vụ này. Việc tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm đầu tiên cơ bản nghiêm túc. Tuy nhiên, qua theo dõi và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ cho thấy nhiều địa phương còn gặp khó khăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Để thực hiện nhiệm vụ này thực chất, hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị UBND cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Công văn số 805 ngày 14/3/2018 của Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Đồng thời, bảo đảm việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng quy định. UBND cấp tỉnh cần phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, công chức theo dõi, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý. Thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với tất cả các đơn vị cấp xã, không chỉ tập trung đánh giá các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới.

Sau khi đánh giá, đề xuất và thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, bảo đảm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bền vững. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chỉ đạo điểm về mô hình tiếp cận pháp luật tại cơ sở...

 

 

 

 

 

 

 

Phương Nguyên/KT-ĐT

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân