Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển rác thải ở Hưng Yên

15 Tháng Chín 2019 6:36:00 SA

Moitruong24h - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, thành phố Hưng Yên có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh và toàn diện, công tác bảo vệ môi trường đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Thành phố Hưng Yên là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hưng Yên, có diện tích 73,4 km2, dân số trên 14,7 vạn người.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh, thành phố Hưng Yên có tốc độ phát triển kinh tế xã hội khá nhanh và toàn diện. Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tất cả các tuyến đường phố khu vực nội thành đã được duy trì quét, thu gom rác thường xuyên, hàng ngày; các tổ, đội vệ sinh môi trường tự quản tại các thôn xóm theo mô hình xã hội hóa cũng được thành lập và duy trì tốt góp phần giải quyết tình trạng rác thải tại khu dân cư; sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân ngày càng có kết quả tích cực, góp phần không nhỏ làm lên diện mạo đô thị thành phố Hưng Yên ngày càng sạch hơn và đẹp hơn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ thành phố cùng cả nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Khối lượng chất thải phát sinh ngày càng lớn; tình trạng đổ, đốt rác thải bừa bãi nhất là dọc các trục đường và nơi công cộng chưa được khắc phục triệt để, đặc biệt là tình trạng đổ rác thải xuống kênh mương gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường không khí. Trên địa bàn các phường, xã vẫn còn tình trạng người dân đổ rác thải không đúng giờ, không đúng nơi quy định; một số hộ gia đình không có dụng cụ chứa đựng rác đã đổ trực tiếp xuống lòng đường, hè phố gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Tình trạng bày bán hàng quán, hàng rong xả rác thải bừa bãi ở các công trình công cộng như Công viên Hồ Bán Nguyệt, Quảng trường Nguyễn Văn Linh…vẫn xảy ra phổ biến; tình trạng họp chợ không đúng quy định tại một số tuyến phố cũng đang là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đối với đời sống và sức khỏe của nhân dân. Ngày 22/12/2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 18 đã ban hành Nghị quyết số 12 về chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 -2020 định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06 ngày 10/5/2013 của Ban Thường vụ thành ủy về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng thành phố Xanh - Sạch - Đẹp, giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 10 ngày 04/8/2016 về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu cụ thể là giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt 3 nhóm hành vi vi phạm như: Vi phạm quy định trong việc cưới, việc tang; hành vi đổ rác không đúng giờ không đúng nơi quy định; hành vi quảng cáo, rao vặt, dán tờ rơi…

Là doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các loại hình dịch vụ công cộng đô thị trên địa bàn thành phố trong đó có công tác quản lý và làm vệ sinh môi trường, Công ty Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên luôn xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác này. Trong thời gian qua đã tập trung thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác thải đô thị, cụ thể:

Thứ nhất: Hàng năm, trên cơ sở hợp đồng dịch vụ công ích đô thị với UBND thành phố, công ty luôn tích cực làm tốt công tác quét, thu gom rác hàng ngày ở tất cả các tuyến đường phố của 7 phường nội thành với gần 150 tuyến đường phố, tổng chiều dài quét thu gom trên 61km đường, hè phố; nhặt thu gom rác trong các ngõ xóm với tổng chiều dài 24 km; vận chuyển, xử lý rác thải từ các tổ đội vệ sinh tự quản tại các phường, các xã với tổng khối lượng rác thải trên 150 mét khối/ngày, đêm. Duy trì tưới phun nước rửa đường trên 28 tuyến đường phố chính với tổng chiều dài gần 30km/ngày; thực hiện thu gom rác bằng xe quét hút chuyên dụng trên 11 tuyến đường phố chính với tổng chiều dài gần 15km, đảm bảo cho đường phố luôn phong quang, sạch đẹp.

Chung tay nhặt rác bảo vệ môi trường

Thứ hai: Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019, thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh Hưng Yên, UBND thành phố Hưng Yên về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, ngày 15/8/2019, công ty đã phối hợp với Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “ Nói không với rác thải nhựa” tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên. Tại Lễ phát động đã thực hiện ký cam kết chung tay chống lại rác thải nhựa với sự tham gia của: Lãnh đạo Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND thành phố Hưng Yên, các Sở ban ngành, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam và Công ty Môi trường và CTĐT Hưng Yên.

Ký cam kết chung tay chống lại rác thải nhựa tại Lễ phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa”

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải đô thị trên địa bàn thành phố, xây dựng thành phố Hưng Yên ngày càng sạch - đẹp, văn minh, xin đề xuất một số giải pháp cụ thể:

Một là: Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030; Chương trình 10-Ctr/TU ngày 04/8/2016 của Thành ủy Hưng Yên về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hưng Yên, giai đoạn 2016-2020. Nghiên cứu xây dựng đề án bảo vệ môi trường và kế hoạch hành động bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hai là: Thực hiện triển khai đồng bộ và có hiệu quả mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn thành phố theo theo kế hoạch của UBND tỉnh. Cùng với đó, đề nghị với tỉnh sớm quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ mới thay thế cho chôn lấp, biến rác thải thành nguồn tài nguyên.

Ba là: Đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp với công ty tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân về đảm bảo vệ sinh môi trường; gắn công tác bảo vệ môi trường với việc xây dựng nông thôn mới; thường xuyên tuyên truyền các vấn đề về đảm bảo vệ sinh môi trường tới nhân dân, để toàn thể nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường như xây dựng hệ thống xử lý chất thải đúng quy cách, thu dọn vệ sinh khu vực sinh sống, không vứt rác thải bừa bãi; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Bốn là: Phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh xã hội hóa vệ sinh môi trường; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển các điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chú trọng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, có quy định, cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại các thôn, làng, tổ dân phố; phát triển tốt hơn nữa các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Năm là: Các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động các phong trào xây dựng, nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia các hành động cụ thể; thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, khuyến kích sử dụng bao bì, túi dùng nhiều lần.

Trong bức tranh tổng quát về thành phố Hưng Yên, dễ dàng nhận thấy những mảng màu tươi sáng về bộ mặt đô thị, trong đó vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị luôn là những gam màu chủ đạo. Để có được một thành phố Hưng Yên Xanh - Sạch - Đẹp như hôm nay và ngày càng khẳng định tầm vóc, vị thế là một trong những đô thị tiềm năng của vùng châu thổ Sông Hồng, kề cận với thủ đô Hà Nội là cả quá trình phấn đấu, là sự nỗ lực không mệt mỏi của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có phần đóng góp của tập thể CB, CNV Công ty Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên trong suốt thời gian qua./.

 

 

 

 

 

 

 

 

DN/theo MTĐT

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân