Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Mê-tan: Một nhiên liệu

25 Tháng Tám 2017 6:21:00 SA

Moitruong24h- Mê-tan là một trong những nguyên liệu hóa thạch, tức là nhiên liệu được khai thác từ các nguồn hóa thạch. Các nguồn hóa thạch bao gồm tất cả các loại nếu sự phân rã của vật chất thực vật, mà từ từ phân hủy nhiệt ở nhiệt độ cao...

Các nguồn hình thành khí Mê-tan bao gồm:

Vùng đất ngập nước

Các vùng đất ngập nước cung cấp môi trường sống thuận lợi cho các vi khuẩn tạo ra khí mê-tan trong quá trình phân hủy chất hữu cơ. Những vi khuẩn này đòi hỏi môi trường không có oxy và chất hữu cơ phong phú, các vùng đất ngập nước thỏa mãn cả hai điệu kiện trên

Mối

Metan được sản xuất trong các tổ mối như là một phần của quá trình tiêu hóa thông thường, và lượng mê-tan được tạo khác nhau ở những loài mối khác nhau và những vùng khác nhau của thế giới.

Đại dương

Nguồn metan từ các đại dương không hoàn toàn rõ ràng, nhưng hai nguồn chính được xác định là tiêu hóa khí trong các động vật phù du và cá biển, Methanogenisis trong trầm tích và các khu vực thoát nước dọc theo các vùng ven biển.

Hydrate

Mê-tan hydrat là dạng trầm tích đặc có chứa các phân tử khí mê-tan. Metan có thể được giải phóng khỏi hydrat khi có sự thay đổi nhiệt độ, áp suất, nồng độ muối và các yếu tố khác.

Cấu trúc phân tử khí Mê-tan

Bãi rác thải

Các bãi chôn lấp là nguồn mê-tan lớn nhất liên quan đến con người. Metan được tạo ra trong bãi chôn lấp và bãi thải khi chất thải phân hủy dưới điều kiện khan khí (không có oxy). Lượng khí mêtan được tạo ra phụ thuộc vào lượng và độ ẩm của chất thải và các hoạt động thiết kế và quản lý tại khu vực.

Hệ thống khí tự nhiên và dầu khí

Mê-tan là thành phần chính của khí tự nhiên. Mêtan sản sinh ra trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, truyền tải và phân phối khí tự nhiên. Vì khí thường được tìm thấy kết hợp với dầu, việc sản xuất, sàng lọc, vận chuyển và lưu trữ dầu thô cũng là một nguồn sản sinh ra mê-tan.

Khai thác than

Mê-tan bị mắc kẹt trong các mỏ than được sinh ra trong quá trình khai thác bình thường trong các mỏ ngầm và mặt đất. Ngoài ra, xử lý than sau khi khai thác mỏ cũng sinh ra khí mê-tan.

Chăn nuôi

Trong số gia súc nuôi gia súc như gia súc, trâu, cừu, dê và lạc đà, những động vật này sản xuất một lượng đáng kể khí mê-tan trong quá trình tiêu hóa thông thường. Quá trình lên men vi sinh, được gọi là quá trình lên men ruột, tạo ra khí mê-tan như một sản phẩm phụ. Mê-tan cũng được sinh ra với số lượng nhỏ hơn bằng các quá trình tiêu hóa của các động vật khác, bao gồm cả con người, nhưng lượng khí thải từ các nguồn này là không đáng kể.

Xử lý nước thải

Nước thải được xử lý để loại bỏ các chất hữu cơ hòa tan, chất rắn lơ lửng, sinh vật gây bệnh, và các chất gây ô nhiễm hóa học. Các quá trình xử lý này có thể tạo ra lượng phát thải khí mê-tan nếu các thành phần hữu cơ trong nước thải được xử lý khan khí (không có oxy). Thêm vào đó, bùn thải được tạo ra từ một số quy trình xử lý có thể được phân hủy trong các điều kiện khan khí, dẫn đến phát thải khí mê-tan.

Trồng lúa

Mê-tan được sản xuất trong quá trình trồng lúa ngập nước bởi sự phân hủy các chất hữu cơ trong đất (không có oxy) phân hủy khan khí (không có oxy). Mức độ phát thải khác nhau với điều kiện đất đai và thực tiễn sản xuất cũng như khí hậu.

Trong số các nhiên liệu hóa thạch, hiện nay khí mê-tan được coi như là một trong những nguồn chủ lực sẽ được khai thác ngày càng nhiều trong tương lai gần, nhờ vào nguồn dự trữ dồi dào và là một dạng nguyên liệu tương đối "sạch".

Nói là tương đối sạch bởi vì phân tử của nó được tạo thành từ 4 nguyên tử hydro và một trong cacbon (CH4). Khi đốt, nó thải ra lượng cacbon nhỏ nhất so với các loại khác và do đó ít gây hại cho môi trường hơn.

Theo thống kê: khí thải CO2 của mê-tan thấp hơn từ 25-75% so với xăng dầu, LPG, diesel và than đá. Khả năng hình thành ozon cũng thấp hơn. Hơn nữa, phát thải khí đốt của mê-tan không chứa dư lượng cacbonua, benzen và những hạt bụi nhỏ , như xăng và dầu diesel.

Ngoài ra, không giống như các nhiên liệu khác, đốt khí mêtan về cơ bản không có nitơ oxit, sulfur dioxide, hoặc các hạt vật chất được thải vào khí quyển.

Như vậy, trong số tất cả các nhiên liệu hóa thạch, mêtan chắc chắn là 'bảo vệ môi trường' nhất. Việc sử dụng khí mê-tan được sự báo sẽ tăng lên đáng kể trong tương lai gần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuệ Lâm (Theo PLXH)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân