Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Lương Tài tích cực làm thủy lợi cải tạo đất

07 Tháng Mười Hai 2019 6:01:00 SA

BẮC NINH - Lương Tài là huyện nông nghiệp với diện tích gieo trồng hàng năm khoảng gần 5.300 ha cây trồng/vụ; cùng với đó diện tích nuôi trồng thủy sản 1.286 ha. Do vậy, công tác làm thủy lợi luôn có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo nguồn nước tưới, tiêu cho cây trồng và diện tích các khu nuôi trồng thủy sản.

Người dân tích cực vớt bèo, khơi thông dòng chảy tại xã Trừng Xá.

Tại xã Trừng Xá, công tác làm thủy lợi cải tạo đất được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Năm nay, xã đồng loạt ra quân hưởng ứng thực hiện từ ngày 15-11. Trong ngày đầu ra quân, các đồng chí lãnh đạo xã trực tiếp chỉ đạo và động viên nhân dân tích cực làm thủy lợi, tạo khí thế sôi nổi ngày đầu ra quân và trong cả tháng chiến dịch. Người dân tích cực hưởng ứng dọn cỏ dại, bèo, tôn cao bờ vùng bờ thửa, quyết tâm hoàn thành khối lượng đã xây dựng.

Căn cứ kế hoạch thực tế đồng ruộng của địa phương, Trừng Xá xây dựng kế hoạch và phấn đấu thực hiện khối lượng nạo vét 3.865 m3 tập trung ở kênh tiêu cấp 3 và tôn cao bờ vùng; vớt 900 m3 bèo và xây lát 5m3. Đặc biệt, xã chọn tuyến kênh Con Hươu đi Vườn Bến thôn Vĩnh Trai là công trình trọng điểm của xã với chiều dài 1,5 m; khối lượng 300m3. Với quyết tâm sớm hoàn thành kế hoạch đề ra, xã thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi nội đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, và đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về ý nghĩa công tác làm thủy lợi nội đồng đối với sản xuất nông nghiệp để các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, tiến hành giao chỉ tiêu khối lượng nạo vét cho các thôn và các thôn thành lập tiểu ban làm thủy lợi nội đồng để cùng xã chỉ đạo trong tháng cao điểm. Với sự chỉ đạo sâu sát, đến nay, toàn xã Trừng Xá đã thực hiện nạo vét được 1 nghìn m3 tập trung ở kênh tưới và vớt 6 nghìn m3 bèo. Thời gian tới xã tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện khối lượng theo kế hoạch đề ra.
Trên cơ sở địa hình thực tế của 14 xã, thị trấn, năm 2019, Lương Tài phấn đấu thực hiện khối lượng nạo vét 57.790 m3 bùn, đất; vớt 6.970 m3 bèo; xây lát 283 m3. Chọn 2 công trình trọng điểm của huyện là nạo vét kênh dẫn trạm bơm Phú Thọ từ sông Ngụ đến đường tỉnh 284 thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, chiều dài 900m; tổng khối lượng bùn, đất nạo vét 4.050m3. Nạo vét kênh dẫn từ trạm bơm Trinh Phú đi thôn Nghĩa La, Lai Đông 1, Trung Chinh, xã Trung Chính dài 2.200m, khối lượng bùn đất nạo vét 5.390 m3. Cùng với đó, Lương Tài chỉ đạo mỗi xã chọn một công trình trọng điểm để phát động phong trào làm thủy lợi cải tạo đất. Các địa phương đồng loạt ra quân làm thủy lợi ngày 15-11; huyện đề ra phương châm chỉ đạo; huy động các nguồn lực ở cơ sở, để tham gia tập trung trong tháng chiến dịch, thi công nhanh gọn, dứt điểm từng công trình, tránh tình trạng làm cho xong việc, hiệu quả phục vụ thấp. Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể từng tuyến công trình, có chỉ tiêu về chiều dài, khối lượng, với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả, tập trung vào công trình tiêu, các tuyến kênh nội đồng thiết thực phục vụ sản xuất. Có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, giữa các cấp các ngành, từ huyện đến cơ sở trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, các địa phương đã huy động và đưa cơ giới vào thực hiện các công trình, tôn cao bờ vùng, bờ thửa; qua đó đã đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi ở các địa phương. Đến nay, toàn huyện đã nạo vét được 33.517 m3, đạt gần 60% kế hoạch; trong đó kênh tưới 26.585 m3, kênh tiêu 1.375 m3, kênh dẫn 5.575 m3, vớt được 6.300 m3 bèo; xây lát 700 m3.
Với sự chỉ đạo sát sao từ huyện đến cơ sở, sự tích cực tham ra hưởng ứng của bà con nông dân, Lương Tài sẽ sớm hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản, sẽ là tiền đề góp sức cho những mùa vàng của huyện Lương Tài trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

 

DN/theo Băcninh

http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-kinh-te/-/details/20182/luong-tai-tich-cuc-lam-thuy-loi-cai-tao-at

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân