Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Khai thác gỗ rừng trồng: Khung pháp lý chưa rõ ràng

    Khai thác gỗ rừng trồng: Khung pháp lý chưa rõ ràng

    Hiện nay, ở một số địa phương, xu thế nhiều hộ gia đình trồng rừng liền kề nhau cùng bán cho một thương lái hoặc tự liên kết với nhau để khai thác đang diễn ra. Tuy nhiên, khung pháp lý lại chưa quy định cụ thể về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho hai trường hợp nêu trên. Chính vì vậydẫn đến tình trang gỗ rừng trồng từ hợp pháp thành bất hợp pháp trong bối cảnh Việt Nam tham gia VPA/FLEGT.

  • Quảng Ngãi: Thực hiện Luật Khoáng sản 2010 – 5 năm nhìn lại

    Quảng Ngãi: Thực hiện Luật Khoáng sản 2010 – 5 năm nhìn lại

    Luật Khoáng sản năm 2010 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011, gồm 11 chương và 86 điều. Qua 5 năm thực hiện Luật Khoáng sản, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.