Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Lấy ý kiến xét, công nhận Phú Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới

10 Tháng Chín 2020 6:13:00 SA

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4172/UBND-KT ngày 31-8-2020, về việc thông báo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét, công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về việc thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020, UBND thành phố giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên kênh H1 liên tục 3 lần, mỗi lần cách nhau 2 ngày (thời gian phát sóng xong trước ngày 18-9-2020) và Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội đăng tải thông tin trên liên tục 3 lần, mỗi lần cách nhau 2 ngày (thời gian đăng tải thông tin xong trước ngày 18-9-2020).

Các ý kiến tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về nội dung trên gửi Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, trước ngày 24-9-2020 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Đến nay, huyện Phú Xuyên có 100% xã được công nhận xã nông thôn mới, huyện đã và đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Với những kết quả đạt được, đời sống vật chất và tinh thần của người dân huyện Phú Xuyên được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng/người/năm, gấp đôi so với năm 2015.

 

 

 

 

 

 

Thúy Nga/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/977549/lay-y-kien-xet-cong-nhan-phu-xuyen-dat-chuan-huyen-nong-thon-moi

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân