Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Kiên Giang: Nêu cao tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam

07 Tháng Hai 2017 7:40:00 SA

Moitruong24h - Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn nữa về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam nói chung, Kiên Giang nói riêng.

Một góc đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Phạm Công Khâm nhấn mạnh: “Kiên Giang là tỉnh có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh; có đường biên giới trên bộ, trên biển khá dài, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực. Chính những đặc điểm này vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là thách thức trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và trong quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa với các nước. Do vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền biển - đảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới là hết sức cấp thiết và quan trọng.”

Theo đó, nội dung tập trung tuyên truyền gồm: Chương trình hành động của Tỉnh ủy Kiên Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”; kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện Quyết định số 373/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”; tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản các văn bản pháp lý về biển, đảo của Đảng, Nhà nước; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Cùng với đó, Kiên Giang đẩy mạnh giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, chủ quyền các vùng biển - đảo; đấu tranh phản bác mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Tỉnh tiếp tục tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"; tích cực hưởng ứng các hoạt động về biển, đảo của quốc gia năm 2017. Ngoài ra, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát Biển… về công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền triển khai các dự án đầu tư, phát triển kinh tế biển như: giao thông, cảng biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản, du lịch…

Để công tác tuyên truyền biển, đảo đạt chất lượng và hiệu quả, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Phạm Công Khâm cho biết, tỉnh tổ chức tập huấn nâng lên kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên gắn với biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu mới, chính thống về biển - đảo, nhất là chú trọng những thông tin có tính chất dự báo tình hình, định hướng dư luận, cơ sở để đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, sai sự thật, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác thông tin tuyên truyền biển - đảo.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo cho các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương và phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí. Các chuyên đề, chuyên mục biển, đảo được duy trì thực hiện tốt trên báo, đài địa phương và trên bản tin sinh hoạt tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên, nhân dân. Các cơ quan, đơn vị tổ chức báo cáo thời sự về tình hình biển, đảo trong cán bộ, đảng viên; thi và trưng bày ảnh nghệ thuật chủ đề “Biển - Đảo”; hội diễn văn nghệ lưu động, in khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, tranh cổ động tuyên truyền về biển, đảo...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD (theo TTXVN)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân