Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Kiểm tra chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân theo định kỳ

29 Tháng Mười Hai 2018 5:00:00 CH

Moitruong24h - Từng tỉnh/thành phố có bộ phận tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình định kỳ theo quý. 

Nhà máy cung cấp nước sạch cho người dân

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Quy chuẩn này khi ban hành sẽ thay thế QCVN 01: 2009/BYT và QCVN 02:2009/BYT. Điểm thay đổi lớn Quy chuẩn mới sẽ bao gồm nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Bộ Y tế ban hành và nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành tùy từng địa phương.

Theo đó, các viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo tình hình chất lượng nước sạch của các tỉnh trong địa bàn phụ trách theo định kỳ 6 tháng/lần; Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát chất lượng nước; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình định kỳ theo quý...

Quy chuẩn xóa bỏ sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước, tăng tính chủ động của các địa phương và vai trò, trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước trong đảm bảo an toàn cấp nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15.6.2019.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đưa ra, đến năm 2010 tỉ lệ các hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định trên cả nước là trên 95%, trong đó nước sạch theo quy định là trên 60%. Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam đưa ra đến năm 2030 chấm dứt đi vệ sinh ngoài trời, 100% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

AN (Theo Lao động)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân