Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Khoảng 89.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2025

25 Tháng Ba 2020 6:03:00 SA

Ngày 23-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, vừa rà soát công tác huy động nguồn lực, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến hết năm 2019 là 44.717 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 46 tỷ đồng; ngân sách thành phố 16.225,4 tỷ đồng; ngân sách huyện, thị xã 22.933,3 tỷ đồng; ngân sách xã 1.280,6 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước là 4.231,7 tỷ đồng, trong đó, đóng góp của nhân dân (bằng ngày công lao động trực tiếp, hiến đất làm các công trình công cộng...) là 1.913 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã là 1.700,3 tỷ đồng; các nguồn vốn khác là 618,5 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016-2020, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Hằng năm, HĐND thành phố và các huyện, thị xã, các xã đã bố trí ngân sách năm sau cao hơn năm trước; đồng thời, vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Việc quản lý và sử dụng kinh phí được phân bổ trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành thực hiện bảo đảm đúng quy định, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đến nay, trên địa bàn thành phố không còn tình trạng nợ đọng xây dựng nông thôn mới.

Dự kiến nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là 89.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn lồng ghép của thành phố là 25.000 tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ trực tiếp 20.000 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 30.000 tỷ đồng, ngân sách cấp xã 2.000 tỷ đồng, vốn huy động ngoài ngân sách 12.000 tỷ đồng.

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn/HNM

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/962011/khoang-89000-ty-dong-xay-dung-nong-thon-giai-doan-2021-2025

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân