Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Kế hoạch hoạt động của Hội BVTN&MT Việt Nam năm 2019

04 Tháng Giêng 2019 6:46:00 SA

Moitruong24h - Sau thành công của Đại hội VII (nhiệm kỳ 2019-2023), trên cơ sở cụ thể hóa các phương hướng và nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội, vừa qua Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã họp, thảo luận và thông qua Lịch công tác chính năm 2019.

Cụ thể, lịch hoạt động, công tác chính của Hội trong năm 2019 như sau: 

I. Công tác Hội

1.   Thường xuyên củng cố và phát triển tổ chức Hội (cả năm)

2.   Giữ vững nền nếp hoạt động BCH TW (tháng 11), Ban Thường vụ (tháng 5, 10)

3.   Bảo đảm hoạt động thường  của các Ban, Hội đồng và 2 Văn phòng (cả năm)

II. Hoạt động TV, GĐ và PBXH về tài nguyên và môi trường

1.   Đáp ứng theo khả năng các yêu cầu TV PBXH thường xuyên của VUSTA, của MONRE , của các hội viên,cộng đồng và các hội địa phương (cả năm)

2.   Gặp mặt nhân 10 năm xuất bản cuốn “Phương pháp TV PBXH …”(cuối quý I)

3.   Hỗ trợ các hội địa phương thực hiện chức năng TV PBXH (cả năm)

III. Thực hiện các nhiệm vụ  NCKH, chuyển giao công nghệ về TN&MT

1.   Hỗ trợ các tổ chức, hội thành viên NCKH, CGCN (cả năm)

2.   Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội thảo thường niên về BĐKH và Đ DSH Trường sơn  (cả năm)

3.   Thực hiện tốt các hợp đồng, nhiệm vụ (cả năm)

 IV. Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về TN, MT và BĐKH

1.   Động viên, phân công lãnh đạo và hội viên viết bài cho các báo, tạp chí, và  trả lời phỏng vấn về TNMT (cả năm)

2.   Quan tâm chỉ đạo hoạt động Bản tin “Thiên nhiên và Môi trường”, Tạp chí điện tử “Moitruong.24h”, Trang web “vacne.org.vn” và “moitruong24h.vn” (cả năm)

3.   Phối hợp tổ chức các sự kiện truyền thông của các hội thành viên (cả năm)

V. Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân về TN,MT

1.   Phối hợp tổ chức ENVI PRO&TECH 2019 với HEF và TC MT (quý III-IV)

2.   Phối hợp công tác tẩy độc dioxin,Hội thaot ĐTM,… (cả năm)

3.   Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đối ngoại nhân dân (cả năm)

VI. Duy trì và phát triển sự kiện “Bảo tồn Cây Di sản VN”

1.   Đáp ứng yêu cầu của cộng đồng về công nhận Cây DS (cả năm)

2.   Tổ chức chăm sóc và kéo dài tuổi thọ Cây DS (cả năm)

3.   Bảo đảm hoạt động CLB Đạp xe MT kết nối Cây DS (cả năm)

VII. Biên soạn, công bố các ấn phẩm mang tên VACNE

1.   Môi trường và phát triển; Thương hiệu xanh bền vững; Không gian sinh thái dãy Trường sơn;.. (cả năm)

2.   Các kỷ yếu hội thảo của VACNE (cả năm)

VIII. Đáp ứng các công tác đột xuất  theo khả năng cao nhất có thể (cả năm)

 

 

 

NT (T/H)

Ảnh: VACNE

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân