Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hoàn thiện chính sách, pháp luật đón bắt xu thế phát triển

16 Tháng Bảy 2018 6:09:00 SA

Moitruong24h - Thành phố thông minh là khái niệm được nhắc đến nhiều năm qua trên phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài.

Nhiều nhà nghiên cứu nhìn nhận, mô hình thành phố thông minh là nơi ứng dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ 4.0, nhất là công nghệ tự động hóa và hệ thống in-tơ-nét kết nối vạn vật, từ đó tối ưu hóa quá trình vận hành của thành phố, cung ứng hàng hóa, dịch vụ tốt nhất cho công dân, gắn kết giữa chính quyền và người dân. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, các công chức của thành phố thông minh có thể tương tác trực tiếp với cộng đồng, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Với việc quản trị thành phố theo mô hình thành phố thông minh, nhu cầu của người dân thành phố được đáp ứng tối đa.

Qua các tài liệu nghiên cứu quốc tế gần đây, chung quanh mô hình nói trên, Liên minh châu Âu đi đầu trong việc khuyến khích, thúc đẩy xây dựng các thành phố thông minh và đã có chiến lược riêng về vấn đề này. Các quốc gia khu vực Bắc Mỹ và châu Á đã và đang rất quan tâm xây dựng các thành phố thông minh. Trong khu vực ASEAN, tại Hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN hồi tháng 4-2018 tại Xin-ga-po, các nhà lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN đồng ý thiết lập hệ thống mạng lưới thành phố thông minh trong khu vực ASEAN. Dự kiến có nhiều thành phố thông minh được xây dựng như Gia-các-ta, Ma-ca-xa (In-đô-nê-xi-a); Xin-ga-po; Cu-a-la Lăm-pua, Giô-hô Ba-ru (Ma-lai-xi-a); Băng Cốc, Phu-khệt, Chon-bu-ri (Thái-lan); Phnôm Pênh, Xiêm Riệp (Cam-pu-chia)... Trong đó, nước ta có Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Ðà Nẵng. Mạng lưới thành phố thông minh nhằm thúc đẩy sự hợp tác của các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng các thành phố thông minh. Các thành phố thành viên và đại diện quốc gia sẽ có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hình thành các kế hoạch cụ thể của mỗi thành phố để trở thành thành phố thông minh trong lộ trình bảy năm (2018-2025) phù hợp tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025...

Thời gian qua, ở Việt Nam, các nghiên cứu chuyên sâu về thành phố thông minh và quản trị thành phố thông minh chưa nhiều. Ở nhiều quốc gia phát triển, để quản trị thành phố thông minh, các chủ thể quản trị thành phố sử dụng hệ thống cảm biến, hệ thống thu thập và xử lý thông tin, dữ liệu từ công dân, các thiết bị đang lưu hành trong thành phố, các tài sản, tiện ích của thành phố để phân tích, ra quyết định điều hành hệ thống giao thông, năng lượng, nước, xử lý nước thải, thực thi pháp luật, phòng cháy, chữa cháy và các tiện ích cộng đồng khác.

Tại hội thảo vừa được tổ chức, TS Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) nhấn mạnh: Trong tương lai, thành phố thông minh được cấu thành bởi ba yếu tố chính: công dân thông minh, chính quyền thông minh (hoạch định được chính sách thông minh và thực thi chính sách thông minh) và môi trường sinh sống thông minh (hệ thống hạ tầng, tiện ích tiện lợi, xanh, sạch, đẹp, bền vững).

Qua thảo luận, nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng, nghiên cứu về quản trị thành phố thông minh mới ở giai đoạn đầu. Những nội dung quan trọng cần được đặt ra về lâu dài là: Lý luận về chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay liệu đã đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính quyền quản trị tương thích với thành phố thông minh chưa? Thực trạng khung pháp luật quản trị chính quyền thành phố như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các luật chuyên ngành (nhất là các luật liên quan tới phân cấp, phân quyền) đã đủ phù hợp cho việc xây dựng và vận hành thành phố thông minh? Tới đây, nên hoàn thiện khung pháp luật như thế nào để Việt Nam sớm có những thành phố thông minh và lan tỏa được kinh nghiệm thành công trong xây dựng thành phố thông minh trong cả nước? ...

Ðánh giá tình hình nghiên cứu và xác định nhu cầu nghiên cứu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hệ thống pháp luật, áp dụng hiệu lực, hiệu quả vào mô hình thành phố thông minh, PGS, TS Ðặng Minh Tuấn (Khoa Luật - Ðại học Quốc gia Hà Nội) và các nhà nghiên cứu đề cập nhóm đề tài liên quan quản lý nhà nước. Cụ thể hơn, quản trị nhà nước (xây dựng nền quản trị tốt) đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, như cải cách thủ tục hành chính; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước; xây dựng Chính phủ mở (Chính phủ điện tử, Chính phủ số); quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý nhà nước về thông tin (xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, kiểm soát thông tin, bảo mật thông tin, an ninh mạng); thực thi dân chủ (trực tiếp, gián tiếp) và giám sát, phản biện xã hội.

Như vậy, vấn đề được các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia pháp luật rất quan tâm trong thời gian tới, đó là việc ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng và phân tích cơ sở dữ liệu; thúc đẩy sự tương tác giữa nhà nước - xã hội trong quy trình lập pháp; kiểm soát việc thực hiện quyền và trách nhiệm của các chủ thể trong quy trình lập pháp trước những cơ hội và thách thức. Dĩ nhiên, trong nhiều nội dung liên quan pháp luật, yêu cầu trước mắt là cần tiếp tục nghiên cứu, đón bắt xu thế, sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật cũng như hoàn thiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Chúc/Nhandan

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân