Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm

04 Tháng Chín 2018 6:34:00 SA

Moitruong24h - UBND TP. Hà Nội vừa thông qua Kế hoạch triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thưc phẩm năm 2018 – 2020, xây dựng và tổ chức hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn toàn Thành phố gồm 3 ngành: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, hệ thống cảnh báo sẽ có 03 đơn vị thường trực là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản và các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Sở Y tế là cơ quan đầu mối thường trực triển khai Kế hoạch cảnh báo nhanh về ATTP.

Các đơn vị này có nhiệm vụ  tiếp nhận, xử lý thông tin, đưa ra biện pháp quản lý cảnh báo về ATTP trên địa bàn Thành phố, từ đó đưa ra các biện pháp cảnh báo nhanh cho cộng đồng; là điểm cảnh báo Trung tâm.
Các điểm cảnh báo ATTP từ Thành phố xuống quận; huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn có quyết định thành lập hệ thống cảnh báo nhanh, phân công cụ thể cán bộ phụ trách tiếp nhận thông tin.

Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý ATTP cấp Thành phố, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tham gia hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP về cảnh báo nhanh ATTP; thông tin cảnh báo về ATTP, sự cố khẩn cấp về ATTP, quản lý, xử lý kịp thời, có hiệu quả, cảnh báo nhanh cho cộng đồng.

UBND thành phố Hà Nội giao các đơn vị đầu mối có trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của các: ngành Y tế, ngành NN&PTNT, ngành Công thương tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng nhóm thực phẩm trên địa bàn Thành phố theo phân cấp; xây dựng, tổ chức hệ thống/bộ máy cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn toàn Thành phố với 3 cấp: Thành phố; quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch, triển khai các hoạt động theo kế hoạch tại địa phương đúng tiến độ, thời gian, mục tiêu. Quyết định thành lập hệ thống cảnh báo nhanh, xây dựng điểm cảnh báo cấp 1, cấp 2 trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, triển khai các điểm tiếp cận thông tin - xử lý thông tin tại địa bàn; xử lý, giải quyết các vấn đề ATTP trên địa bàn dựa trên thông tin cảnh báo từ hệ thống cảnh báo nhanh, phân tích nguy cơ ATTP. Phối hợp các đơn vị chức năng tuyến Thành phố trong công tác thanh kiểm tra, giám sát phát hiện sự cố về ATTP, phòng chống và xử lý ngộ độc thực phẩm theo phân cấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Anh/VGP

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân