Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường

05 Tháng Bảy 2020 6:24:00 SA

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2607/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội, bộ phận giúp việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố.

 

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội có nhiệm vụ thu thập, xây dựng, sử dụng cơ sở dữ liệu về môi trường nông nghiệp, nông thôn phục vụ quản lý nhà nước; thực hiện phân tích xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định các chỉ tiêu về môi trường nông nghiệp; tổ chức truyền thông, phổ biến giáo dục, vận động, hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường nông thôn tại địa phương.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn có nhiệm vụ thực hiện sản xuất, tiêu thụ nước sạch nông thôn; quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung...

 

 

 

 

 

Đức Huy/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/971487/ha-noi-thanh-lap-trung-tam-bao-ve-moi-truong

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân