Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội tập trung cho tăng trưởng xanh

30 Tháng Bảy 2020 6:56:00 SA

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 22-7-2020 về hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Một số chỉ tiêu cụ thể gồm: Giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến năm 2025, lượng khí thải nhà kính trên địa bàn giảm 12,14% so với kịch bản nếu không có các biện pháp giảm thải khí nhà kính; tương ứng đến năm 2030 sẽ giảm 18,71%. Tiếp theo, xanh hóa sản xuất với tỷ lệ gia tăng các sản phẩm được dán nhãn xanh/sinh thái hằng năm đạt 15%/năm. Xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững, gắn liền với việc nâng cao diện tích cây xanh bình quân tính theo đầu người; đạt 7,8m2 - 8,1m2 vào năm 2025 và 13m2 - 15m2 vào năm 2030.

Mức độ giảm tiêu thụ bao bì khó phân hủy tại các siêu thị đạt 70-75% năm 2025 và 85% vào năm 2030; tỷ lệ mua sắm công đối với các sản phẩm xanh/sinh thái đạt 100%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 30-35% năm 2025 và 40-45% vào năm 2030; tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu đô thị đạt 45-50% năm 2025 và 60% vào năm 2030... Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch khoảng 9.700 tỷ đồng; giai đoạn từ nay đến năm 2025 dự kiến khoảng 5.900 tỷ đồng và giai đoạn 2025-2030 là 3.800 tỷ đồng.

Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thường trực thực hiện kế hoạch bên cạnh sự phối hợp của các sở, cơ quan chức năng khác...

 

 

 

 

 

 

Hồng Sơn/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/973584/ha-noi-tap-trung-cho-tang-truong-xanh

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân