Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội tăng cường chỉ đạo bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn

29 Tháng Sáu 2018 1:00:00 CH

Moitruong24h - Nhằm cải thiện môi trường sống của người dân Thủ đô, xây dựng  Hà Nội xanh sạch đẹp, thời gian qua, Hà Nội đã thực hiện nhiều chính sách nhằm tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; tăng cường giữ gìn bảo vệ môi trường qua việc tăng cường nhân lực, vật lực, cải thiện hiện đại hóa, đưa cơ giới hóa vào việc vận chuyển, xây dựng lộ trình, thời gian thu gom rác thải thích hợp. 

Theo đó, việc lựa chọn các đơn vị duy trì, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận, huyện, thị xã được thực hiện bằng hình thức đấu thầu tập trung; việc đấu thầu công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được Sở Tài chính tổ chức công khai lựa chọn các đơn vị đủ năng lực thực hiện đến hết năm 2020 trên nguyên tắc một địa bàn 01 đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường; các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường phải đầu tư trang thiết bị, lập phương án đảm bảo vệ sinh môi trường theo hướng cơ giới hóa và thể hiện trong hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký kết.

Nhằm tăng cường thực hiện thu gom, vận chuyển, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, cuối năm 2017, UBND Thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo giao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để xảy ra các vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; giao Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; Sở Nội vụ đưa các chỉ tiêu môi trường vào tiêu chí thi đua hàng năm đối với các huyện.

Để tránh chồng chéo, không rõ trách nhiệm của người quản lý và người thực hiện Thành phố cũng đã phân cấp, giao trách nhiệm cho UBND các quận, huyện trong công tác thực hiện duy trì vệ sinh môi trường trong toàn bộ phạm vi địa giới hành chính (trừ các đường cao tốc) từ 01/01/2017.

Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở ngành thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Hiện nay, Hà Nội cũng đang tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp 02 khu xử lý có quy mô lớn, trọng điểm là Khu xử lý chất thải rắn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì.

Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị và kêu gọi đầu tư 5 Nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại: Nhà máy điện rác tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn công suất 4.000 tấn/ng.đ; Nhà máy Xử lý chất thải Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, công suất 2.000 - 2.500 tấn/ng.đ; Khu Xử lý chất thải Đồng Ké, huyện Chương Mỹ, công suất 1.500 tấn/ng.đ; Nhà máy xử lý chất thải rắn chuyển thành năng lượng Khu Xử lý chất thải Xuân Sơn, công suất 1.500 tấn/ng.đ tại; Nâng công suất Nhà máy Xử lý chất thải Phương Đình lên 600 tấn/ng.đ.

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành 10 tiêu chí để các nhà đầu tư phân tích đề xuất dự án công nghệ cao tại khu vực phía Bắc, phía Tây và phía Nam, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án sớm đưa vào vận hành; giảm áp lực cho khu xử lý tập trung hiện có, giảm khoảng cách vận chuyển, nâng cao chất lượng môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

Minh Anh/VGP 

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân