Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội phấn đấu tiết kiệm 8-10% mức tiêu thụ năng lượng trong 10 năm tới

24 Tháng Chín 2020 6:35:00 SA

Hà Nội phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 8% đến 10% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn thành phố giai đoạn 2020-2030 và khoảng 14% giai đoạn 2031-2045; đẩy mạnh việc sử dụng các trang thiết bị, máy móc có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng...

Đây là một trong những mục tiêu, chỉ tiêu được nêu trong Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16-9-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TƯ ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định triển khai sâu rộng, hiệu quả, thực chất những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn của Bộ Chính trị trong xây dựng và phát triển ngành năng lượng Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu quy hoạch, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ngoại giao, văn hóa, quốc phòng, an ninh của Thủ đô và phục vụ tốt đời sống nhân dân.

Hà Nội cũng xác định phát triển ngành điện Thủ đô phải luôn đi trước một bước, là điểm tựa và động lực cho các ngành kinh tế, sản xuất công nghiệp có thế mạnh và đáp ứng đầy đủ việc cấp điện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, đón nhận làn sóng đầu tư gia tăng liên tục trong thời gian vừa qua.

Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt trên địa bàn thành phố, bao gồm các công trình cấp điện nguồn và lưới điện truyền tải, phân phối. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030, điện năng thương phẩm toàn thành phố đạt 52.178 triệu kWh, bình quân đạt 5.721 kWh/người/năm; đến năm 2045, điện năng thương phẩm toàn thành phố đạt 150.000 triệu kWh, bình quân đạt 15.000 kWh/người/năm.

 

 

 

 

 

 

Võ Lâm/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/978637/ha-noi-phan-dau-tiet-kiem-8-10-muc-tieu-thu-nang-luong-trong-10-nam-toi

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân