Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội: Phấn đấu năm 2020 có 7 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới

29 Tháng Ba 2020 6:46:00 SA

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, đến nay thành phố có 6 huyện, 356/386 xã (chiếm 92,2% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới và 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Từ nay đến cuối năm 2020, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu của Hà Nội đến cuối năm 2020 có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7 huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mai/HNM

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/962167/ha-noi-phan-dau-nam-2020-co-7-huyen-thi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi#

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân