Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội: Hỗ trợ thành lập mới 100 hợp tác xã mỗi năm

15 Tháng Hai 2021 6:24:00 SA

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, kinh tế tập thể, hợp tác xã đang đứng trước một số cơ hội như cơ cấu chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ từ nông nghiệp sang dịch vụ; lực lượng lao động có chất lượng cao, được sự quan tâm của Trung ương... Tuy nhiên, kinh tế tập thể cũng gặp một số thách thức như ảnh hưởng của dịch Covid-19, quy mô sản xuất của các hợp tác xã còn nhỏ, sức cạnh tranh hạn chế, khả năng tiếp thu và ứng dụng cũng hạn chế...

Từ đó, thành phố dự báo kinh tế tập thể sẽ có tác động quan trọng đến sự thành công của tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, phát huy vai trò kinh tế hộ gia đình, khắc phục tình trạng manh mún và giữ vai trò liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong giai đoạn 2021-2025. Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thu hút mọi thành phần xã hội tham gia; phát triển kinh tế tập thể gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quy hoạch vùng sản xuất trên địa bàn Thủ đô...

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là hỗ trợ thành lập mới 100 hợp tác xã mỗi năm, nâng tổng số hợp tác xã lên 2.498 đơn vị và thành lập mới 7 liên hiệp hợp tác xã. Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 3,525 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5-7 triệu đồng/tháng.

 

 

 

 

 

 

PV/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/990334/ha-noi-ho-tro-thanh-lap-moi-100-hop-tac-xa-moi-nam

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân