Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

30 Tháng Tám 2020 6:19:00 SA

Ðến nay, TP Hà Nội đã giải ngân được 49,6% trong tổng vốn đầu tư công 40.671,4 tỷ đồng được giao kế hoạch năm 2020. Với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020, thành phố đề ra sáu giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng tới.

Trong đó, trọng tâm là: Rà soát các nguồn vốn, thực hiện nghiêm Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ ngày 29-5-2020 tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19-6-2020 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 vào cuối tháng 8. Thành lập các tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng; trực tiếp tháo gỡ tại công trường, dự án, xử lý ngay các vướng mắc. Xây dựng phương án điều hòa vốn, kiên quyết chuyển nguồn vốn sang các dự án có khả năng giải ngân nhanh hơn đối với những công trình làm chậm, những công trình có khối lượng, khả năng thanh toán không kịp.

 

 

 

 

 

 

 

PV/Nhandan

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/ha-noi-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-614034/

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân