Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp hiện đại

29 Tháng Tám 2020 12:52:00 CH

Phấn đấu đến năm 2025, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố công nghiệp hiện đại; phát triển các ngành sản xuất công nghiệp có chọn lọc, đột phá vào những ngành, sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, làm cơ sở phát triển kinh tế tri thức.

Đó là mục tiêu về công nghiệp của thành phố Hà Nội đã được Bộ Công Thương thống nhất và xác nhận sẽ giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố thực hiện có hiệu quả mục tiêu này.

Theo đó, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại của khu vực và quốc tế, là trung tâm công nghệ thông tin của cả nước...

Những nội dung trên được thể hiện trong Thông báo số 2812-TB/BCSĐ-TU ngày 17-8-2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương và Thành ủy Hà Nội về “Kết luận Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương”. Hội nghị diễn ra ngày 13-8-2020.

Bộ Công Thương sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ để đến năm 2025, xây dựng Hà Nội thành trung tâm thương mại lớn về giao thương và kinh tế của cả nước, khu vực Đông Nam Á. Trong đó, thành phố thiết lập, củng cố và phát triển các kênh phân phối hàng hóa theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững; khai thác các lợi thế từ các hiệp định thương mại, lợi thế địa kinh tế thông qua phát triển và vận hành trung tâm lưu chuyển hàng hóa, trung tâm logistics cung ứng các dịch vụ hỗ trợ cho thương mại; tạo đột phá trong phát triển thương mại - dịch vụ trên cơ sở mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và đời sống nhân dân.

Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp theo hướng khuyến khích các tổ chức kinh doanh dịch vụ hiện đại như trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi tiêu thụ hàng hóa, cửa hàng tiện lợi, bán hàng qua mạng, máy bán hàng tự động, trung tâm tài chính thương mại quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia và quốc tế, trung tâm dịch vụ tài chính ngân hàng.

Hà Nội sẽ phát triển các loại hình phân phối hiện đại và triển khai áp dụng thương mại điện tử, từng bước thiết lập mạng lưới thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; hoàn thiện đồng bộ quy định pháp luật, chính sách về phát triển thương mại - dịch vụ; phát huy mọi nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng đồng bộ, văn minh, tương xứng với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế quốc gia...

Hai bên thống nhất giao một Thứ trưởng Bộ Công Thương và một Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại thông báo kết luận này; giao Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Hà Nội là đầu mối phối hợp.

 

 

 

 

 

 

Hiền Lương/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/976784/ha-noi-dat-muc-tieu-den-nam-2030-tro-thanh-thanh-pho-cong-nghiep-hien-dai

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân