Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội dẫn đầu cả nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm

01 Tháng Mười Hai 2019 6:20:00 SA

Moitruong24h - Hằng năm, Hà Nội giúp tiết kiệm trung bình 2,28% năng lượng so với dự báo nhu cầu.

Ảnh minh họa

Ban Chủ nhiệm Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và Hiệu quả thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 50/BC-BCN về kết quả kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2019.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2019, UBND thành phố đã tổ chức việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và Hiệu quả trên địa bàn thành phố đã bám sát các mục tiêu đặt ra. Các tổ chức, cá nhân, cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn đã có những hành động thiết thực nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hiệu quả kinh tế - xã hội. Thúc đẩy sử dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu. Áp dụng các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật tiên tiến nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng.

Việc triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hằng năm giúp tiết kiệm trung bình 2,28% năng lượng so với dự báo nhu cầu. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII ngày 28/1/2016 có đặt ra chỉ tiêu tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1-1,5%/năm. Vì vậy, giai đoạn 2016-2019, theo căn cứ dữ liệu, hằng năm, đánh giá mức tiết kiệm theo giá trị %/năm. Tổng mức năng lượng tiết kiệm giai đoạn 2016-2019 ước thực hiện 2019 đạt là 931,9 kTOE.

Hằng năm, thành phố Hà Nội được Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quan tâm, tiếp nhận những khó khăn vướng và đề xuất, kiến nghị của thành phố trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện chương trình.

Với những kết quả đã đạt được, thành phố Hà Nội được Bộ Công thương đánh giá: “Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cả nước”…

 

 

 

 

 

 

Huy Thành/VGP

http://thanglong.chinhphu.vn/ha-noi-dan-dau-ca-nuoc-ve-su-dung-nang-luong-tiet-kiem

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân