Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Hà Nội có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

09 Tháng Tám 2020 6:21:00 SA

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành các quyết định về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020 (đợt 1).

Tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 3-8-2020 của UBND thành phố Hà Nội, công nhận các xã Yên Viên, Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 (đợt 1).

Tại Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 3-8-2020 của UBND thành phố Hà Nội, công nhận xã Sơn Hà (huyện Phú Xuyên) và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (đợt 1).

Các xã Yên Viên, Phù Đổng (huyện Gia Lâm) được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Các xã Sơn Hà (huyện Phú Xuyên) và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đã đạt theo quy định. UBND các huyện Phú Xuyên, Sóc Sơn có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt theo quy định.  

Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 353/382 xã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với quyết định trên của UBND thành phố, đến nay, Hà Nội có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

 

 

 

 

 

Thúy Nga/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/974889/ha-noi-co-them-4-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-va-nong-thon-moi-nang-cao#

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân