Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Gia Lai: Chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước vào mùa khô 2019

12 Tháng Tư 2019 11:50:00 SA

Moitruong24h - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn về việc chủ động phòng chống hạn hán và thiếu nước mùa khô trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo tinh thần chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Tây Nguyên.

Ảnh minh họa

Nhằm thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Tây Nguyên.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương, đơn vị liên quan cần tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống hạn theo chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về các giải pháp phòng chống hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2019.

Qua đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc vận hành của các hồ An Khê, Ka Nak trong mùa khô hạn, đồng thời cần tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo việc vận hành trong trường hợp có nhu cầu dùng nước ở hạ du. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên tiếp tục theo dõi chặt chẽ những diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo nhận định về tình hình mưa, dòng chảy, cảnh báo khô hạn, cung cấp thông tin cho các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền địa phương để chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động phòng chống hạn.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cưòng dự báo, nhận định về tình hình mưa, dòng chảy, cảnh báo khô hạn, cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương để chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động phòng, chống hạn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại khi có hạn hán xảy ra trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước chủ động sử dụng ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán theo quy định, bảo đảm đúng đối tượng.

Sở NN&PTNT cần chủ động thành lập đoàn kiểm tra đánh giá tình hình thiệt hại khi có hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm các vùng có nguy cơ bị hạn hán thiếu nước chủ động sử dụng ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống hạn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai hạn hán theo quy định.

Bên cạnh đó, về mặt lâu dài UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 29/3/2016.

Trong đó, cần tập trung rà soát, tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, diễn biến hạn hán, tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống thủy lợi, tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước một cách hiệu quả và đảm bảo nguồn nước để phục vụ trong quá trình sản xuất.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành và các địa phương về lâu dài phải tiếp tục rà soát tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, diễn biến hạn hán, củng cố hoàn thiện hệ thống thủy lợi, tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN (Theo MT&CS)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân