Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Gia Lai: Chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

05 Tháng Năm 2020 6:18:00 SA

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn.

Gia Lai tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các cơ sở chăn nuôi phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; yêu cầu chủ dự án lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận thuộc thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần căn cứ chiến lược phát triển chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái, tham mưu UBND tỉnh quyết định mật độ chăn nuôi trên địa bàn theo quy định...

 

 

 

 

 

 

 

 

Thụy Bình/KHĐS

https://khoahocdoisong.vn/gia-lai-chan-chinh-cong-tac-bao-ve-moi-truong-trong-chan-nuoi-141768.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân