Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Gia hạn thời gian thực hiện phương án giao rừng gắn với giao đất huyện Trà Bồng

24 Tháng Ba 2018 1:00:00 CH

Moitruong24h- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn số 1450/UBND-NNTN v/v gia hạn thời gian thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Trà Bồng, giai đoạn 2016-2017. 

Trồng rừng ở Trà Bồng

Trồng rừng ở Trà Bồng

Theo đó, thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Trà Bồng, giai đoạn 2016-2017 (được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 11/4/2017) đến ngày 30/6/2018, để huyện Trà Bồng triển khai thực hiện hoàn thành các hạng mục còn lại theo quy định.

​Đối với diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu ch​uyển đổi sang quy hoạch rừng sản xuất theo dự án Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán tại Quyết định 988/QĐ-UBND ngày 29/5/2017): Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND huyện Trà Bồng và các địa phương có liên quan lập phương án quản lý, sử dụng phần diện tích này theo đúng quy định hiện hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuệ Lâm (theo TN&MT)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân