Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Dự án thực hiện thời điểm nào áp dụng quy định tại thời điểm đó

08 Tháng Chín 2018 3:00:00 CH

Moitruong24h - Dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện tại thời điểm nào thì áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời kỳ đó. Tại thời điểm 2005-2008, dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Luật Xây dựng 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty của bà Lê Thoại Vi (TPHCM) là chủ đầu tư một dự án vốn ngân sách, thời gian thực hiện 2005-2008, đến nay dự án chưa được phê duyệt quyết toán.

Tại thời điểm thực hiện dự án, theo quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần phát sinh thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Tuy nhiên khi đó công ty của bà Vi đã thiếu sót khi không phê duyệt dự toán phần phát sinh này, giá trị quyết toán dựa trên cơ sở quyết toán khối lượng thi công thực tế. Do đó, Sở Tài chính không có cơ sở để thẩm tra phê duyệt quyết toán nên cắt giảm các khối lượng phát sinh.

Đến nay, căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền phê duyệt thiết kế thi công và dự toán thuộc Sở Xây dựng.

Bà Vi hỏi, thời điểm này công ty của bà có được quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần phát sinh của giai đoạn 2005-2008 không (con dấu công ty có thay đổi), như vậy có trái với Nghị định 59/2015/NĐ-CP không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện tại thời điểm nào thì áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời kỳ đó. Tại thời điểm 2005-2008, dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vì vậy, việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh thực hiện theo Điều 16 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tại thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh của chủ đầu tư mà không phê duyệt là thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

Chinhphu.vn

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân