Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đồng Tháp: Nhân rộng mô hình điểm

09 Tháng Năm 2020 6:32:00 SA

Sau 10 năm thực hiện, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tại tỉnh Đồng Tháp đã lan tỏa đến từng hộ gia đình nông thôn. Theo đó, xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững đang được địa phương tích cực triển khai.    

70/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Là tỉnh nông nghiệp, với nhiều vùng chuyên canh lớn sản xuất hàng hóa tập trung chất lượng cao, cung ứng cho chế biến và xuất khẩu, để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết về xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, trong đó chọn 30/119 xã làm xã điểm để tập trung chỉ đạo; phối hợp liên ngành rà soát, hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí NTM (giai đoạn 2011 - 2015, giai đoạn 2016 - 2020), tuyên truyền nhiệm vụ thực hiện tiêu chí NTM đến khắp địa bàn khu dân cư, xác định nâng cao thu nhập của người dân nông thôn là ưu tiên hàng đầu.

dong thap nhan rong mo hinh diem

Tập trung, tích tụ ruộng đất, hỗ trợ liên kết tiêu thụ, hỗ trợ nhân lực hợp tác xã, chương trình và kế hoạch để cung cấp kiến thức cho bà con nông dân, với nhiều chuyên đề định hướng người dân chuyển từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang tư duy "kinh tế nông nghiệp"; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 119 xã trên địa bàn đã ban hành kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng NTM, nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo giúp các xã, huyện về đích NTM sớm hơn kế hoạch. Điển hình như các mô hình: Hội quán, cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM theo phương châm "3 tự, 1 nhờ", sổ tay hộ gia đình thi đua xây dựng NTM với phương thức "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động…

Ngoài ra, còn có nhiều mô hình sáng tạo của các hội, đoàn thể tỉnh, như xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi xã NTM, cụm dân cư xanh - an toàn. Biến bãi rác thành vườn hoa, nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch, sông không rác… Qua đó giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, về đích sớm.

Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Đồng Tháp có 70/117 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 16 xã so năm 2018, trong đó 8 xã đạt 19 tiêu chí, 39 xã đạt từ 13 - 18 tiêu chí. Hiện các xã đã đạt 19/19 tiêu chí, đang chờ được UBND tỉnh công nhận, như: Bình Tấn (huyện Thanh Bình), Bình Hàng Tây, Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh), Định An, Tân Mỹ (huyện Lấp Vò) và Tân Phú Trung (huyện Châu Thành). Đây là 6 xã điểm, có mức thu nhập bình quân của người dân đạt từ 45 - 47 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều năm 2019 tại các xã đều giảm. Bên cạnh đó, giai đoạn 2010 - 2019 đã nâng cấp, sửa chữa hơn 1.657 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 1.113 cây cầu; sửa chữa, xây mới 6.711 căn nhà, thắp sáng 214,79 km đường quê, tham gia 721.769 ngày công, hiến 2.588.462 m2 đất… góp phần hoàn thiện các tiêu chí NTM.

dong thap nhan rong mo hinh diem
Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Năm 2020, địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM theo hướng nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trên tinh thần tự lực, chăm chỉ và hợp tác. Đồng thời, xây dựng NTM trên cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững, gắn kết chặt chẽ chương trình tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

Đồng Tháp phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có 8 xã điểm NTM, hoàn thành kế hoạch 37/37 xã điểm giai đoạn 2016 - 2020 đạt chuẩn NTM, 12 xã theo đề xuất của các địa phương.

Cùng với đó tiếp tục duy trì kết quả xã đạt chuẩn NTM, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao. Trong đó có ít nhất 3 xã NTM đạt chuẩn nâng cao, hướng đến xã NTM kiểu mẫu gồm: Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười; xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh; xã Định Yên, huyện Lấp Vò. Đối với cấp huyện, Tháp Mười có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt NTM năm 2019.

Ngoài ra, tỉnh đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Bên cạnh đó, tiếp tục phấn đấu để huyện Cao Lãnh và huyện Châu Thành hoàn thành nhiệm vụ huyện đạt NTM.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 30% số xã đạt chuẩn nâng cao, 5% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có thêm 6 huyện đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn cao gấp 1,6 lần so năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm (ứng với tiêu chuẩn nghèo mới) 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78,6%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; phấn đấu đến năm 2030 có 100% đơn vị huyện hoàn thành hoặc đạt chuẩn NTM, 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 50% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% xã đạt NTM kiểu mẫu.

Cùng với việc lồng ghép vào các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện cơ chế nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động trong xây dựng các công trình nông thôn gắn với nhu cầu sản xuất, dân sinh từ ý nguyện của người dân theo phương châm "dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng" trong xây dựng NTM.

Giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu vốn để hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là 2.125 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp và vốn ngân sách địa phương là 1.500 tỷ đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 625 tỷ đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hạnh/Congthuong

https://congthuong.vn/dong-thap-nhan-rong-mo-hinh-diem-137020.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân