Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đồng Nai: Thu hồi hơn 14,5ha đất để khai thác đá xây dựng

05 Tháng Năm 2020 6:53:00 SA

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc cho Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 1) tại phường Phước Tân, TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Cụ thể, thu hồi diện tích hơn 2,2ha đất giao thông, suối do UBND phường Phước Tân quản lý tại phường Phước Tân, TP. Biên Hòa; chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa thuê hơn 14,5ha đất (gồm hơn 2,2ha đất thu hồi trên và hơn 12,3ha đất Công ty này đã thực hiện xong việc thỏa thuận bồi thường đất, tài sản gắn liền với đất với các hộ gia đình, cá nhân; UBND TP. Biên Hòa đã ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân) tại phường Phước Tân, TP. Biên Hòa để khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 1.

Ảnh minh họa

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai được giao ký hợp đồng thuê đất với Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa; ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty. Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cũng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định đơn giá thuê đất làm cơ sở cho Sở TN&MT Đồng Nai ký hợp đồng thuê đất với Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa; xác định và ban hành thông báo về nghĩa vụ tài chính của Công ty. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài chính Đồng Nai được giao xác định các khoản mà Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp. Còn UBND TP. Biên Hòa được giao kiểm tra việc sử dụng đất theo đúng mục đích ghi tại Quyết định này và tiến độ sử dụng đất theo quy định. Riêng Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, sử dụng đất đúng ranh giới, diện tích, mục đích, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tường Tú/Monre

http://www.monre.gov.vn/Pages/dong-nai-thu-hoi-hon-14,5ha-dat-de-khai-thac-da-xay-dung.aspx?cm=%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BA%A5t%20v%C3%A0%20kho%C3%A1ng%20s%E1%BA%A3n

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân