Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đổi mới, phát triển khu vực kinh tế tập thể

09 Tháng Mười 2020 1:00:00 CH

Những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của Hà Nội đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đáng chú ý, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập…

Kinh tế tập thể góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập. Ảnh: Thành Nam

Nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã

Theo thống kê của Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam, cả nước hiện có 22.714 HTX đang hoạt động, trong đó có 14.816 HTX nông nghiệp. Những năm qua, quy mô của các HTX không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt khoảng 55%. Thu nhập bình quân của lao động HTX hiện xấp xỉ 45 triệu đồng/năm.

Đáng chú ý, khu vực kinh tế tập thể, HTX đang thu hút được ngày một nhiều cán bộ trẻ, có năng lực quản trị, tinh thần khởi nghiệp. Đến nay, 38% trong tổng số 100.388 cán bộ quản lý HTX đã có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên.

Theo Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP. Hà Nội Nguyễn Trung Thành, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, TP.  Hà Nội đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm tiếp tục thực hiện tốt Luật HTX, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX, đưa thành phần kinh tế này thoát khỏi tình trạng yếu kém, từng bước phát triển; góp phần ổn định an ninh chính trị, an sinh xã hội, phát triển kinh tế Thủ đô.

Thành phố đã luôn quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Trong đó, tập trung vào 6 nhóm hỗ trợ: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Cùng với đó là việc thực hiện chính sách ưu đãi: Thuế thu nhập HTX và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế; lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Đối với HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi quy định nêu trên, còn được hưởng 5 nhóm hỗ trợ, ưu đãi khác: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật về đất đai; ưu đãi về tín dụng; vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; chế biến sản phẩm.

Từng bước khẳng định vai trò nền tảng của khu vực KTTT, HTX

Nhìn chung, khu vực KTTT, HTX của Hà Nội những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài. Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều loại hình, mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực KTTT, HTX trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, khu vực KTTT, HTX ở Hà Nội cũng bộc lộ những hạn chế, khó khăn do tác động của cơ chế thị trường; một số vướng mắc trong triển khai chính sách… Bên cạnh điểm yếu là quy mô các HTX còn nhỏ lẻ, manh mún, năng lực tài chính hạn chế, chưa thể phát huy được nội lực, thực tế cho thấy, trình độ của cán bộ của một số HTX cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới…

Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tập thể HTX, trong năm 2020, Liên minh HTX Thành phố sẽ chú trọng phát triển đa dạng các loại hình kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX với tốc độ tăng trưởng hợp lý, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Phấn đấu đưa kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững, thể hiện được vai trò, nhân tố quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp lớn hơn vào phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh việc nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX, làm tốt công tác tham mưu cho Thành phố và công tác phối hợp với sở, ngành, quận, huyện, thị xã để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX, làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các HTX, đơn vị thành viên.

 

 

 

 

 

 

 

Thành Nam/VGP

http://thanglong.chinhphu.vn/doi-moi-phat-trien-khu-vuc-kinh-te-tap-the

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân