Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Đề xuất Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo DN nhỏ và vừa

    Đề xuất Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo DN nhỏ và vừa

    Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhằm mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm phát triển và thương mại hóa sản phẩm có tính ứng dụng cao, ưu việt về giá cả và chất lượng, tạo giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.