Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đề xuất tiêu chí xác định dự án cấp thiết có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên

10 Tháng Mười 2019 1:00:00 CH

Moitruong24h - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung tiêu chí xác định dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tiêu chí dự án quan trọng quốc gia có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên được xác định theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công năm 2014, Điều 30 Luật Đầu tư cụ thể như sau:

Đối với các dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Luật Đầu tư công năm 2014, điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Đầu tư: "Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên" được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công năm 2014, Điều 30 Luật Đầu tư nhưng không quy định tại điểm trên được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư trong đó có nội dung chấp thuận về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng xác định tiêu chí xác định dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên là các dự án theo quy định tại Điều 8 Luật Đầu tư công, được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Đầu tư công. Cụ thể là các dự án thuộc một trong các tiêu chí sau: Dự án tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh; dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có tính chất bảo mật quốc gia.

Dự án cấp thiết có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên là các dự án thuộc một trong các tiêu chí dưới đây: Dự án phục vụ bố trí, sắp xếp chỗ ở, ổn định dân cư thuộc các Chương trình, dự án được Quốc hội thông qua và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án phòng chống thiên tai (dự án hồ chứa nước, hồ điều tiết lũ, chống hạn, thủy lợi...), dự án công trình công cộng được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương; dự án nông nghiệp công nghệ cao được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; dự án phát triển kinh tế trọng điểm của địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; dự án đã được phê duyệt, đủ hồ sơ theo quy định và đã triển khai thực hiện trước ngày 1/1/2019; các dự án khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuệ Văn/VGP

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân