Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đề xuất giảm 20% phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước

12 Tháng Tư 2020 6:02:00 SA

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 02 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường, trong đó đề xuất giảm 20% phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước.

Cụ thể, dự thảo bổ sung Điều 3 Thông tư số 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định như sau: Giảm 20% mức phí quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC kể từ ngày 2/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Giảm phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung Điều 3 Thông tư số 197/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn như sau: Giảm 30% mức phí quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC kể từ tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31/12/2020.

 

 

 

 

 

 

 

Lương Thụy Bình/KHĐS

https://khoahocdoisong.vn/de-xuat-giam-20-phi-tham-dinh-de-an-xa-nuoc-thai-vao-nguon-nuoc-140468.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân