Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

14 Tháng Mười Một 2019 11:00:00 SA

Moitruong24h - Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) có tính cấp bách để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hiện nay đối với các vùng đất ven biển và vùng biển ven bờ được quy định trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển đề nghị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ này.

Cụ thể, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển tập trung chỉ đạo và thực hiện:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hai là, bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó có nhiệm vụ thiết lập và quản lý HLBVBB.

Ba là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo, tổ chức thiết lập, công bố và quản lý HLBVBB theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển đã công bố Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB: (i) xem xét rà soát lại Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB đã công bố, trường hợp có sự bất cập cần nghiên cứu điều chỉnh theo quy định của pháp luật; (ii) khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt ranh giới HLBVBB theo quy định tại các Điều 37, Điều 38, Điều 39 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển chưa công bố Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố này, quan tâm chỉ đạo: (i) Hỗ trợ các nguồn lực cần thiết về kinh phí, con người và chỉ đạo các sở, ban, ngành sớm hoàn thiện Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan theo quy định của pháp luật, hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt và công bố trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. (ii) Thực hiện nghiêm quy định tại Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, có kế hoạch cụ thể, tiến hành rà soát lại toàn bộ các dự án ven biển trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh, thu hồi theo quy định của pháp luật. Đặc biệt các dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ hệ sinh thái và quyền tiếp cận của người dân với biển theo quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. (iii) Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, các quy hoạch ngành được công bố trên địa bàn của tỉnh, các khu vực có hệ sinh thái cần bảo vệ, khu vực cần duy trì giá trị dịch vụ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên, các khu vực bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở gắn với yêu cầu giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và nhất là các khu vực ven bờ biển, bờ đảo để bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB tuân theo các nguyên tắc đã được quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

 

 

 

 

 

 

Monre.gov.vn

http://www.monre.gov.vn/Pages/day-nhanh-tien-do-hoan-thanh-nhiem-vu-thiet-lap-hanh-lang-bao-ve-bo-bien.aspx?cm=Tin%20chuy%C3%AAn%20ng%C3%A0nh

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân