Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị

21 Tháng Năm 2019 6:42:00 SA

Moitruong24h - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc "Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố".

Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung tuyên truyền thực hiện việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ dân phố, mỗi gia đình và các tầng lớp nhân dân; xây dựng văn hóa người Hà Nội “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. 

Công tác tuyên truyền cũng hướng tới giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa, nếp sống và bồi dưỡng phẩm chất người Hà Nội, đặc biệt là thế hệ trẻ... Các cấp, ngành cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa để người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa tham gia tổ chức, thụ hưởng các giá trị văn hóa…

 

 

 

 

 

 

Thành Tâm/HNM

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân