Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đắk Lắk triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia 2021

29 Tháng Sáu 2020 6:34:00 SA

Thực hiện công văn của Cục Công Thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021, Sở Công Thương Đắk Lắk đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện với nhiều nội dung nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021.

Ông Vũ Đình Trưng - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk - cho biết: Việc triển khai công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021 cần tiếp tục bám sát các mục tiêu, quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo hướng nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh trang của từng địa phương; các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tạo việc làm cho người lao động. Nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

dak lak trien khai xay dung ke hoach khuyen cong quoc gia 2021
Tính đến tháng 6/2020, Sở Công Thương Đắk Lắk đã phê duyệt và triển khai thực hiện 16 đề án với tổng kinh phí thực hiện 3.590 triệu đồng, trong đó: kinh phí khuyến công hỗ trợ 2.020 triệu đồng.

Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, việc hỗ trợ, phát triển sản xuất CNNT sẽ chú trọng các nội dung hoạt động khuyến công. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; lập quy hoạch chi tiết, sửa chữa, nâng cao hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các Cụm công nghiệp (CCN).

Ngoài ra, hạn chế nội dung mà các chương trình khác đang triển khai như: Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, tổ chức hội nghị, hội thảo, tham gia hội chợ triển lãm trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ…

Đối với đề án hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các CCN và các đề án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng CCN: Lựa chọn CCN mà chủ đầu tư dự kiến hoàn thành hạng mục hoặc gói thầu đề nghị hỗ trợ trong năm kế hoạch; các CCN có hồ sơ pháp lý đầy đủ.

 

 

 

 

 

 

 

Hầu Tỷ/Congthuong

https://congthuong.vn/dak-lak-trien-khai-xay-dung-ke-hoach-khuyen-cong-quoc-gia-2021-139321.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân