Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Đà Nẵng: Thành lập các Đội Cứu hộ - Cứu nạn thực hiện công tác ứng phó trên địa bàn thành phố

01 Tháng Hai 2019 11:00:00 SA

Moitruong24h - UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND thành lập các Đội Cứu hộ - Cứu nạn để thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm: Đội Cứu hộ trên biển, trên sông, do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ huy điều hành; Đội Cứu nạn, cứu sập, do Giám đốc Công an thành phố chỉ huy điều hành; Đội Cứu hộ, cứu nạn trên đất liền và các tình huống thảm họa, khẩn cấp, do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ huy điều hành.

Đà Nẵng thành lập các Đội Cứu hộ - Cứu nạn để thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn

Nhiệm vụ chung của các Đội Cứu hộ - Cứu nạn là chủ trì tham mưu, triển khai hiệp đồng, phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo quy định của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND TP. Đà Nẵng và Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (Ban Chỉ huy); đồng thời, theo dõi nắm tình hình mọi hoạt động liên quan đến công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để tham mưu cho Ban Chỉ huy chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời và có hiệu quả các tình huống về sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Khi có sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xảy ra, căn cứ vào mức độ sự cố, thiên tai và lĩnh vực được giao, các Đội Cứu hộ - Cứu nạn trực tiếp tham mưu các cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Trung ương, các Bộ, ngành, UBND thành phố chỉ đạo xử lý và thành lập Sở chỉ huy tại hiện trường với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ làm việc 24/24 giờ để phục vụ công tác chỉ đạo.

Các Đội Cứu hộ - Cứu nạn có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn hàng năm; lập, chủ trì việc triển khai kế hoạch chỉ đạo, hiệp đồng, phối hợp các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trung ương và địa phương khi xảy ra thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện huấn luyện, đào tạo, diễn tập tìm kiếm cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ cảnh báo thiên tai theo quy định. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi trường hợp.

UBND thành phố giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Giám đốc Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và trực tiếp phụ trách công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và các tình huống thảm họa, khẩn cấp khi xảy ra sự cố, tai nạn theo phạm vi hoạt động được giao. Giám đốc Sở Y tế thành phố có trách nhiệm huy động các lực lượng, phương tiện của đơn vị tham gia theo quy định; chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc để kịp thời cấp cứu, điều trị người bị nạn.

UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố huy động các lực lượng, phương tiện của đơn vị tham gia theo quy định; Chủ tịch UBND các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang có trách nhiệm huy động các lực lượng, phương tiện của địa phương tham gia theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo TN&MT

 

 

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân