Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đô thị sáng tạo

05 Tháng Năm 2020 6:57:00 SA

 UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố (bao gồm các Quận: 2, 9, Thủ Đức) gồm 22 thành viên, do Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong làm Trưởng Ban.

Bên cạnh đó, thành phố cũng thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố, Ban này cũng do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban và 6 thành viên.

chu tich ubnd thanh pho ho chi minh lam truong ban chi dao xay dung do thi sang tao
Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng khu đô thị này sẽ là hạt nhân thúc đẩy kinh tế thành phố và vùng kinh tế trọng điểm.

Ban Chỉ đạo xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch phát triển tổng thể khu đô thị sáng tạo phía Đông, các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hoặc tỷ lệ 1/2000 đối với các khu vực trọng tâm phát triển đô thị sáng tạo và các quy định quản lý, hướng dẫn thực hiện quy hoạch;

Tổng hợp một số định hướng và chỉ tiêu quan trọng đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng các đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực;

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao) cho khu vực phía Đông thành phố theo định hướng chung về phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức, các chương trình kêu gọi đầu tư phát triển đô thị và thu hút nhân tài đến sống và làm việc tại khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông; nghiên cứu các chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch và phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông...

Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố được thành phố ấp ủ từ nhiều năm trước, thành phố hy vọng khu này sẽ là hạt nhân thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 dứa trên nền tảng có sẵn, kết nối 3 chức năng: Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ; Trung tâm giáo dục – đào tạo nhân lực có trình độ và chất lượng cao; Trung tâm sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ công nghệ cao.

Khu vực này cũng được kỳ vọng góp phần thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế và sự hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp. Đồng thời, nó đóng vai trò trung tâm, triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật thương mại khép kín; liên kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ với ứng dụng phát triển sản phẩm thương mại hóa phục vụ cuộc sống người dân và vươn tầm quốc tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạnh Cường/Xaydung

https://baoxaydung.com.vn/chu-tich-ubnd-thanh-pho-ho-chi-minh-lam-truong-ban-chi-dao-xay-dung-do-thi-sang-tao-278632.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân