Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Cho rừng thêm xanh

17 Tháng Mười Hai 2019 1:00:00 CH

Moitruong24h - Đi đôi với công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngành Kiểm lâm tỉnh còn làm tốt công tác phát triển rừng. Lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nhân dân nâng cao nhận thức về trồng rừng, đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ trồng rừng của Nhà nước đến người dân.


Cán bộ Trạm Kiểm lâm Sơn Nam (Sơn Dương) vận động nhân dân bảo vệ rừng gắn với trồng rừng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 422.472 ha đất có rừng. Trong đó, rừng tự nhiên là 233.205 ha và rừng trồng là 189.267 ha. Tỷ lệ che phủ rừng là 65% và là một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất cả nước. Do lực lượng kiểm lâm còn thiếu nên ngành Kiểm lâm xác định luôn phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, với chính quyền địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến từng người dân để họ tự giác trồng rừng.

Từ năm 2017 đến nay, ngành đã triển khai trên 3.000 cuộc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho trên 207.000 lượt người; mở 77 hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng tại các xã có rừng với 5.261 người tham gia. Ngoài ra, ngành còn tham gia vận động các hộ gia đình ký cam kết với trưởng thôn, trưởng thôn ký cam kết với chủ tịch xã, học sinh ký cam kết với nhà trường về bảo vệ và phát triển rừng. Tỉnh chủ yếu thực hiện trồng lại rừng sau khai thác, do toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng đều đã được trồng rừng từ những năm trước. Năm 2019, toàn tỉnh đã trồng 11.741 ha đạt 108,2% kế hoạch. 


Cán bộ Trạm Kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn (Chiêm Hóa) định vị các tuyến tuần rừng.

Nhờ làm tốt công tác vận động, Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa nhiều năm liên tiếp đạt và vượt kế hoạch giao về trồng rừng. Ông Kim Ngọc Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa cho biết, Hạt vừa phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ, phát triển rừng ở cụm xã, vừa cử cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xuống từng thôn để mở hội nghị chuyên đề ở thôn về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Kế hoạch trồng rừng được Hạt triển khai rất sớm đến cán bộ, công chức kiểm lâm và nhân viên tuần rừng. Công tác rà soát, thống kê số diện tích đất sau khai thác có khả năng trồng rừng trong nhân dân được chủ động thực hiện. Đi liền với vận động nhân dân trồng rừng, cán bộ kiểm lâm còn đến tận lô, khoảnh hướng dẫn nhân dân trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật. Năm 2019, Hạt Kiểm lâm huyện đã vận động nhân dân trồng được 1.859 ha rừng, đạt 126,4% kế hoạch giao.


Cán bộ Hạt Kiểm lâm đặc dụng Na Hang
trong một tuyến tuần tra rừng trên địa bàn xã Sơn Phú.

Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương trong những năm qua cũng luôn hoàn thành và vượt kế hoạch trồng rừng. Thực hiện kế hoạch giao năm 2019, đến nay, huyện đã trồng 1.390,76/1.335 ha rừng, đạt 104% kế hoạch diện tích rừng trồng mới do nhân dân tự đầu tư. Ngoài ra, Hạt còn phối hợp vận động nhân dân đăng ký trồng 62,3 ha rừng hỗ trợ về giống theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trong năm 2020. Ông Lê Hồng Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương cho biết, cán bộ, công chức kiểm lâm luôn nắm chắc địa bàn, diện tích đất rừng sau khai thác của từng hộ dân để vận động trồng rừng ngay sau khi khai thác.

Bên cạnh việc làm tốt công tác vận động nhân dân trồng rừng, nâng cao đời sống, ngành Kiểm lâm trong tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhân dân trồng rừng của tỉnh, nhằm nâng cao giá trị kinh tế từ rừng. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao giai đoạn 2018 - 2021 và Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi, đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ trồng được trên 2.062 ha rừng bằng cây giống chất lượng cao với 1.455 hộ được hỗ trợ.

Ngành Kiểm lâm trong tỉnh đã phối hợp rà soát, vận động nhân dân đưa vào trồng những giống cây lâm nghiệp, hủy bỏ những nguồn giống cây lâm nghiệp kém chất lượng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn nguồn giống lâm phần tuyển chọn, 100% vườn cây đầu dòng được trồng bằng cây mô. Công tác trồng rừng phòng hộ luôn được Chi cục Kiểm lâm quan tâm chỉ đạo theo ngành dọc, đảm bảo các khu phòng hộ đầu nguồn các sông, suối đều có rừng. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 306,29 ha rừng phòng hộ. Trong đó: trồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 175,39 ha; nhân dân tự đầu tư trồng 100,9 ha; vốn của doanh nghiệp đầu tư 30 ha.

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra đến năm 2020, toàn tỉnh trồng 54.750 ha rừng. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng 47.158 ha, đạt trên 86% kế hoạch mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 

 

 

 

 

 

 

DN/theo Tuyenquang

http://baotuyenquang.com.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/cho-rung-them-xanh-126286.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân