Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Cải tạo hệ thống chống sét phải có chứng chỉ năng lực

12 Tháng Tám 2020 6:30:00 SA

Bà Nguyễn Thu Chuyên (TPHCM) hỏi, Bệnh viện Thống Nhất (công trình cấp I) có hạng mục nhỏ cải tạo hệ thống chống sét, công ty bà chưa có chứng chỉ năng lực xây dựng, nhưng có 16 năm kinh nghiệm lĩnh vực này thì có được tham gia không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 38 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức tham gia cải tạo hệ thống chống sét công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tương ứng với loại, cấp công trình thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

Chinhphu/VGP

http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Cai-tao-he-thong-chong-set-phai-co-chung-chi-nang-luc/403699.vgp

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân