Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Bổ sung quy định tiêu chí thành lập Chi cục, Phòng

08 Tháng Chín 2020 6:18:00 SA

Chính phủ ban hành Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Bo sung quy dinh tieu chi thanh lap Chi cuc, Phong hinh anh 1

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng chuyên trách Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động tổ chức đi tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Trong đó, Nghị định bổ sung quy định tiêu chí thnh lập Chi cục và tương đương, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục.

Cụ thể, Chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục theo quy định của pháp luật chuyên ngành; được phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng để quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng; khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu Chi cục thuộc cục thuộc bộ, Chi cục có từ 1-3 phòng được bố trí 1 cấp phó; có từ 4 phòng trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó; Chi cục không có phòng được bố trí không quá 2 cấp phó.

Nghị định cũng bổ sung tiêu chí thành lập Phòng và tổ chức tương đương phòng, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng. Cụ thể, Phòng thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cục; khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 7 biên chế công chức trở lên.

Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của chi cục; khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 5 biên chế công chức trở lên.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng, Phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 7-9 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó; có từ 10-15 biên chế công chức được bố trí không quá 2 cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó. Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ có từ 5 đến 7 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó; có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

 

 

 

 

 

 

 

TTXVN/DTMN

https://dantocmiennui.vn/bo-sung-quy-dinh-tieu-chi-thanh-lap-chi-cuc-phong/292544.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân