Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Bình Dương tập trung xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu

08 Tháng Chín 2020 6:18:00 SA

Thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, tỉnh là 1 trong 8 địa phương của cả nước có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, tỉnh đang tích cực triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 7 xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đã được công nhận. Ngoài ra, có nhiều xã hiện đạt từ 15 đến 19 tiêu chí, dự kiến trong thời gian tới, số xã nông thôn mới nâng cao ở Bình Dương sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Có thể thấy, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cũng đã ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao để làm cơ sở đánh giá việc nâng cao các tiêu chí, hướng đến chăm lo đời sống của người dân nông thôn ngày một tốt hơn.

Ngay từ đầu giai đoạn 2010 - 2015, Bình Dương đã thực hiện chủ trương huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, cũng như lồng ghép với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia khác, qua đó xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn theo hướng hiện đại. Theo đó, các địa phương trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt huy động nguồn lực từ Nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nhiệt tình tham gia.

Tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan đổi mới phương pháp, đa dạng hóa cách thức tuyên truyền để các cơ chế, chính sách, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới… đến rộng rãi với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chỉ qua một thời gian ngắn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hạ tầng nông thôn của Bình Dương được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn được nâng lên. Tỉnh hiện đang đứng hạng 4 cả nước về xây dựng nông thôn mới, vượt xa nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước và có những cách làm riêng, rất hiệu quả.

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đạt được, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn phù hợp với định hướng, lộ trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư cho những công trình cấp bách như nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, cơ sở vật chất y tế, văn hóa, trường học…; song song với việc xây dựng mới, tiếp tục thực hiện cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường giao thông, cây xanh, cảnh quan môi trường trong các khu dân cư nông thôn để xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Đường giao thông nông thôn ở Bình Dương. (Ảnh: Báo Bình Dương) 

Ông Phạm Văn Bông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cho biết, để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững, đến nay ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển đúng định hướng. Bình Dương xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững, an toàn theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao - công nghệ sinh học hướng tới nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học để phát triển bền vững. Cơ sở hạ tầng phát triển kết nối đồng bộ trong vùng Đông Nam bộ và với các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên để khai thác bền vững các tiềm năng, lợi thế các vùng miền.

Trong thời gian tới, ngành tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường; tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với các nông sản chủ lực trên địa bàn, tạo ra bước phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đạt năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Theo ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, việc xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục với mục đích chính là nâng cao đời sống cư dân nông thôn. Theo đó, trên nền tảng kết quả đã đạt được, các địa phương cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí, phát huy những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chương trình để chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực hơn, phục vụ tốt đời sống cư dân nông thôn, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn ở vùng nông thôn của tỉnh.

Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bình Dương đã lồng ghép những chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến nông sản. Qua đó, tỉnh đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư vốn vào các khu nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật từ nhiều năm trước. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 167 hợp tác xã, trong đó có nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả, được mở rộng đầu tư, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân./.

 

 

 

 

 

 

 

 

K.V/ĐCS

http://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-duong-tap-trung-xay-dung-mo-hinh-nong-thon-moi-kieu-mau-562669.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân