Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Bảo tồn & phát triển con đặc sản: Không để mất thêm nguồn gen quý hiếm

13 Tháng Ba 2017 6:00:00 CH

Moitruong24h - Là đơn vị được giao nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn các giống vật nuôi bản địa, TS Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) chia sẻ, rất lấy làm tiếc khi một số nguồn gen quý hiếm của nước ta đã bị mai một.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn các giống vật nuôi bản địa, TS Nguyễn Thanh Sơn (ảnh), Viện trưởng Viện Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) chia sẻ, rất lấy làm tiếc khi một số nguồn gen quý hiếm của nước ta đã bị mai một hoặc biến mất và với nguồn lực tài chính cộng trình độ khoa học công nghệ phát triển hiện nay, chúng ta không được để mất thêm giống quý hiếm nào nữa.

Viện Chăn nuôi đang tập Trung lưu giữ, bảo tồn nhiều giống vật nuôi quý hiếm

Viện Chăn nuôi đã và đang triển khai thực hiện nghiên cứu bảo tồn các giống vật nuôi bản địa có nguy cơ bị tuyệt chủng, đồng thời khai thác, phát triển các giống vật nuôi bản địa có năng suất sinh trưởng, sinh sản ổn định, có giá trị kinh tế từ nhiều năm nay. Trung bình số lượng nhiệm vụ nghiên cứu về bảo tồn, khai thác phát triển các giống vất nuôi bản địa chiếm 12 - 13% tổng số nhiệm vụ KHCN của Viện hàng năm..

Viện Chăn nuôi có Trung tâm Thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi, 9 trung tâm chuyên con đang tham gia nuôi giữ, bảo tồn và khai thác các giống vật nuôi bản địa, 1 phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào động vật đang nghiên cứu và giữ ngân hàng gen, phôi lợn, gà, bò bản địa. Sau năm 2010, ngoài những nhiệm vụ bảo tồn, các nhiệm vụ về khai thác và phát triển nguồn gen, về ứng dụng công nghệ sinh học trong đánh giá di truyền nguồn gen đã được Viện triển khai, làm cho các hoạt động quỹ gen ngày càng đóng góp thiết thực cho các hoạt động nghiên cứu triển khai trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật quan trọng của đất nước.

Theo ông, để phát huy tối đa ưu điểm, lợi thế của vật nuôi truyền thống, bản địa cần giải pháp đồng bộ nào từ chính sách, nghiên cứu tới mô hình và định hướng thị trường?

Thứ nhất, về chính sách, cần tiếp tục hỗ trợ phục tráng, cải tạo, phát triển các giống vật nuôi bản địa có tiềm năng về thị trường. Nhà nước duy trì đầu tư cho chương trình bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen vật nuôi nhất là các đối tượng nguồn gen bản địa, quý, hiếm, đặc hữu có giá trị kinh tế và giá trị khoa học cao. Tiếp tục củng cố và phát triển Trung tâm Bảo tồn nguồn gen vật nuôi Quốc gia kết hợp với việc hình thành mạng lưới bảo tồn nguồn gen với sự phân công trách nhiệm và liên kết chặt chẽ. Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực cho các tổ chức trong mạng lưới quỹ gen và tạo lập được cơ sở dữ liệu nguồn gen quốc gia phục vụ công tác bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen.

Thứ hai, về KHCN, kết quả các nghiên cứu trước đây cho thấy, chúng ta đã mất đi ít nhất 8 giống vật nuôi nổi tiếng như: lợn Ỉ mỡ, lợn Phú Khánh, lợn Thuộc Nhiêu, gà Sơn Vi... Trong khi đó, các địa phương lại không đủ sức để phát hiện, giữ lại các giống, quần thể vật nuôi tiềm ẩn. Vì vậy, về KHCN cần tập trung giải quyết một số nội dung sau: Tiếp tục nghiên cứu bảo tồn, tăng quy mô quần thể các nguồn gen quý. Bước tiếp theo, đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến năng suất, ổn định chất lượng. Sớm hoàn thiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh trong điều kiện chăn nuôi hữu cơ nhằm mang lại hiệu quả kinh tế. Các công trình nghiên cứu khoa học cho thấy, nếu được chọn lọc, nhân giống, chăn nuôi đúng theo quy trình kỹ thuật, các giống lợn địa phương cũng có năng suất sinh sản và sinh trưởng khá, có thể sản xuất thành hàng hóa cung cấp thịt đặc sản đặc trưng cho từng vùng sinh thái trong cả nước, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới của nước ta hiện nay. Đồng thời, phải tăng cường việc ứng dụng công nghệ sinh học trong đánh giá di truyền nguồn gen, làm cho các hoạt động quỹ gen ngày càng đóng góp thiết thực cho các hoạt động nghiên cứu triển khai trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật quan trọng của đất nước.

Thứ ba, xây dựng thương hiệu cho các giống bản địa. Việc xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý với các giống vật nuôi bản địa cần được đẩy mạnh. Bên cạnh những thành công của các doanh nghiệp nhờ tận dụng ưu thế lai các vật nuôi bản địa, một số đơn vị chọn hướng khôi phục, cải tạo các vật nuôi đặc sản theo hướng thuần chủng đặc sản kết hợp với xây dựng thương hiệu cũng đã tạo dựng được chỗ đứng nhất định trên thị trường.

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thủy ( theo nongnghiep)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân