Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng!

03 Tháng Năm 2020 6:44:00 SA

“Thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX”. Đó là khẳng định trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV (diễn ra từ ngày 14 - 20/12/1976). 45 năm trôi qua, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đã và đang tiếp tục tỏa sáng để xây dựng một đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

Kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong giai đoạn hiện nay. (Ảnh: minh họa).

Kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong giai đoạn hiện nay. (Ảnh: minh họa).

Trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam

Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Trung ương Đảng đã có nhiều hội nghị bàn về các vấn đề cụ thể của cách mạng hai miền Nam - Bắc. Miền Bắc tiến hành khôi phục kinh tế nhằm bảo đảm nhu cầu nâng cao đời sống Nhân dân miền Bắc và chi viện có hiệu quả về sức người, sức của cho cách mạng miền Nam. Quân và dân miền Nam tiếp tục sử dụng bạo lực cách mạng, giữ vững thế tiến công, đẩy chế độ ngụy quyền Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng.

Từ giữa năm 1974, so sánh lực lượng trên chiến trường miền Nam có lợi cho cách mạng, thời cơ cách mạng đã xuất hiện. Bộ Chính trị họp các hội nghị vào tháng 10/1974 và tháng 1/1975 bàn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Mùa Xuân năm 1975, với khí thế tiến công như vũ bão, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thắng lợi lịch sử ấy bắt nguồn từ đường lối cách mạng, đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là sự toàn thắng của tinh thần đoàn kết, của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần bất khuất, anh dũng của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Năm tháng trôi qua, nhưng những quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng, để thu non sông về một mối vào năm 1975 vẫn vẹn nguyên giá trị, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường

Đại thắng mùa Xuân 1975 đã mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tính đến cuối năm 2019, đầu năm 2020 là gần 2.800 USD, đạt ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình cao (theo đánh giá năm 2019 của Ngân hàng Thế giới).

Thành quả giảm nghèo của Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới có nhiều điểm sáng. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4%. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo còn dưới 29%. Điều này đã góp phần minh chứng rõ nét hơn nữa thành quả giảm nghèo bền vững của Việt Nam cũng như mục tiêu về một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng, một xã hội công bằng, bình đẳng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, tầng lớp Nhân dân.

Năm 2019, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội Việt Nam ban hành một Nghị quyết tổng thể về phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nhằm ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề án là Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Năm 2020, nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào đầu năm 2021.

Mới đây, trong bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình là lãnh đạo hoàn thành sứ mạng lịch sử, nhiệm vụ chính trị của mình, tổ chức toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển; Nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân”. 

Sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tính đến cuối năm 2019, đầu năm 2020 là gần 2.800 USD, đạt ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình cao (theo đánh giá năm 2019 của Ngân hàng Thế giới).

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Huyền/Dantoc

http://baodantoc.vn/ban-linh-va-tri-tue-viet-nam-tiep-tuc-toa-sang-1588087504400.htm

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân