Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách vùng Đồng bằng sông Cửu Long

06 Tháng Mười Hai 2020 1:00:00 CH

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 3 trụ cột (trụ cột 1: Đổi mới hoạt động điều phối vùng thông qua thể chế, cơ chế mạnh hơn; trụ cột 2: Cải cách cơ chế, chính sách liên ngành, liên tỉnh tích hợp theo không gian; trụ cột 3: Tài chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả).

Thủ tướng yêu cầu các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải và các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí đủ kinh phí và nhân lực để triển khai thực hiện các hành động, chính sách tại Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tích cực triển khai, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ đã đề ra tại Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan tiếp tục đàm phán với các đối tác phát triển để thu hút các khoản hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ cho việc xây dựng các cơ chế chính sách trong Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

 

 

 

 

Phương Nguyên/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/985123/ban-hanh-khung-hanh-dong-doi-moi-co-che-chinh-sach-vung-dong-bang-song-cuu-long

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân